přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

18. března 2011, 18:34

Zpráva ze zasedání Výboru ČAS

Přinášíme Vám zprávu z dnešního jednání Výboru Českého atletického svazu.

Výbor ČAS řídil předseda ČAS Libor Varhaník. * V ČAS schválil pořad zasedání. * V ČAS provedl kontrolu zápisu z podzimního zasedání Výboru ČAS v roce 2010. * Výbor ČAS schválil Výroční zprávu ČAS za rok 2010, včetně výsledků hospodaření ČAS za rok 2010.  * Výbor ČAS vzal na vědomí zprávu o kontrolní činnosti dozorčí rady ČAS v roce 2010. * Výbor ČAS schválil návrh klíče pro dělení finančních prostředků pro atletické kluby a oddíly pro rok 2011. * Výbor ČAS podle čl. 4 Směrnice ČAS č. 2/2009, o zásadách udělování titulu Čestný člen ČAS, udělil titul Čestný člen ČAS Miroslavu Leflerovi, Oskaru Opavskému a PaedDr. Vladimíru Tikalovi s tím, že diplom a medaile náležející jim podle čl. 6 Směrnice ČAS č. 2/2009, o zásadách udělování titulu Čestný člen ČAS, jim budou předány na valné hromadě ČAS konané dne 26. března 2011. * Výbor ČAS vzal na vědomí projednání termínu podzimního zasedání Výboru ČAS v roce 2011 na 12. listopadu. *

Karolína Farská

Vytisknout