přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

23. listopadu 2011, 11:26

Zpráva ze zasedání Výboru ČAS

Přinášíme Vám zprávu ze zasedání Výboru ČAS, které se uskutečnilo v sobotu 28. března.

Zasedání zahájil předseda ČAS Karel Pilný. * Byl schválen návrh pořadu schůze. * Byla projednána Výroční zpráva ČAS včetně zprávy o čerpání rozpočtu a proběhla následná diskuse na toto téma. * Výbor ČAS na základě doporučení Předsednictva a po projednání schválil: 1) Výroční zprávu ČAS za rok 2008 včetně zprávy o čerpání rozpočtu ČAS v roce 2008,  2) Výsledky hospodaření ČAS za rok 2008. Hospodaření svazu vykazuje ve zdaňované činnosti po zdanění zisk ve výši 853 000 Kč. Daňová povinnost činí 147 000 Kč. Hospodaření v nezdaňované činnosti vykazuje ztrátu ve výši 2 162 994,55 Kč. Celková ztráta hospodaření svazu v roce 2008 dosáhla částky 1 309 994,55 Kč. 3) Snížení vlastního jmění ČAS o celou částku vykazované ztráty za rok 2008. * Předseda dozorčí rady Viktor Trkal informoval Výbor ČAS, že DR na 20. schůzi 25. března přijala usnesení: Dozorčí rada doporučuje Výboru ČAS schválit uzávěrku čerpání rozpočtu ČAS a výsledky hospodaření za rok 2008. * Výbor ČAS projednal rozpočtový záměr pro rok 2009 a další související materiály. Byla vedena rozprava. * Výbor ČAS na základě doporučení Předsednictva ČAS a projednání schválil předložený návrh rozpočtového záměru ČAS pro rok 2009, který předpokládá příjmy ve výši 59 656 000 Kč a výdaje ve výši 60 094 600 Kč. Předpokládaný schodek dosáhne částky 438 600 Kč. * Výbor ČAS doporučil Předsednictvu ČAS v souvislosti s přípravou a pořádáním ME do 23 let v roce 2011 v Ostravě založit k organizaci této akce samostatný právní subjekt. * Výbor ČAS na doporučení Předsednictva ČAS a projednání schválil klíč pro dělení finančních prostředků pro krajské atletické svazy pro rok 2009, klíč pro výpočet příspěvků pro KASy na technické zabezpečení Poháru rozhlasu a Středoškolského poháru pro rok 2009, klíč pro dělení finančních prostředků pro atletické kluby a oddíly pro rok 2009. * Výbor ČAS na základě doporučení Předsednictva ČAS a projednání schválil výši členského příspěvku pro atletické kluby a oddíly pro rok 2010 ve výši 2000 Kč. * Výbor ČAS projednal písemně předloženou zprávu o kontrolní činnosti dozorčí rady v roce 2008 s ústními doplňky a vzal ji na vědomí.  Výbor doporučil Předsednictvu ČAS zabývat se průběhem diskuse k tomuto bodu.*  Výbor ČAS udělil titul „čestný člen ČAS“ pánům Stanislavu Skalickému, Jiřímu Pelikánovi, Františku Karlíkovi, Viktoru Trkalovi. Výbor ČAS udělil titul „čestný předseda ČAS“ Karlu Pilnému. *

 

Karolína Farská

Vytisknout