přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

23. listopadu 2011, 11:26

Zpráva ze zasedání předsednictva ČAS

Dnes se konalo zasedání Předsednictva Českého atletického svazu.

Předsednictvo ČAS na svém zasedání, které řídil místopředseda ČAS Oldřich Zvolánek, projednal přípravu ustavení výboru ČAS. Předsednictvo ČAS schválilo, že první zasedání výboru ČAS se uskuteční dne 27. října 2007 v Praze a zároveň schválilo program zasedání. Předsednictvo ČAS uložilo Dušanu Molitorisovi zpracovat návrh jednacího řádu výboru ČAS. * Předsednictvo ČAS dále vzalo na vědomí přípravu reprezentace na MS, MEJ, ME 17, ME 22 včetně organizačního zajištění a způsob nominace na MU 17 a MU 19. Předsednictvo schválilo úpravu nominačních kritérií na ME v běhu do vrchu. Na základě poslední instrukce EAA tvoří družstvo juniorek pouze 3 závodnice (nikoliv 4, jak se předpokládalo na podzim). Vzhledem k tomu se nominační kritéria na ME v běhu do vrchu mění v bodě a) takto: Podle pravidel EAA startují 4 muži a 4 ženy, 4 junioři a 3 juniorky. * Místopředseda ČAS Oldřich Zvolánek předložil Předsednictvu kontrolní zprávu o MS 17tiletých, které se bude konat v červenci v Ostravě. Předsednictvo vzalo zprávu na vědomí. * Předsednictvo schválilo vedoucí výprav na mezistátní utkání a oficiální akce roku 2007.  * Předsednictvo vzalo na vědomí návrh předsedy komise mládeže na úpravy v metodice řízení „projektu intenzifikace činnosti tříd s rozšířenou výukou tělesné výchovy“ garantovaného MŠMT a pověřilo Víta Ruse předjednáním záměru se zástupci MŠMT. * Dále vzalo na vědomí doplnění komise mládeže o nového člena Michaela Svobodu. * Předsednictvo ČAS schválilo nominaci na Evropský pohár v chůzi, který se uskuteční 20. května v Leamingtonu takto:

Muži: 
50 km  Roman Bílek   4:11:19 Žitava   

Ženy: 
20 km Lucie Pelantová  1:38.01 Dudince,   
20 km  Barbora Dibelková  1:43:14 Poděbrady (div. karta),   
20 km  Zuzana Schindlerová  1:39.01 Dudince (limit „22“)

Předsednictvo ČAS vzalo na vědomí čerpání rozpočtu ke 31. březnu 2007. * P ČAS schválilo delegaci ČAS na kongres IAAF, který se uskuteční 20. – 23. srpna v Ósace ve složení Karel Pilný, František Fojt a Libor Varhaník.

Karolína Farská

Vytisknout