přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

13. září 2011, 14:05

Zpráva ze zasedání Předsednictva ČAS 13.9.2011

Přinášíme Vám zprávu z dnešního zasedání Předsednictva Českého atletického svazu.

P ČAS vedl předseda ČAS Libor Varhaník. * P ČAS zhodnotilo vystoupení atletických reprezentantů na EYOF 2011 jako velmi dobré. * P ČAS zhodnotilo vystoupení atletické reprezentace na LSU 2011 vzhledem k nebývalé kvalitě soutěží jako velmi uspokojivé s tím, že do budoucna je nutné zlepšit spolupráci mezi ČAS a ČAUS. * P ČAS zhodnotilo vystoupení atletické reprezentace na MS 2011 pozitivně a jako dobré. Vysoce hodnotí zisk stříbrné medaile Barbory Špotákové a další finálová umístění. * P ČAS zhodnotilo vystoupení reprezentačních týmů na EP ve vícebojích jako neuspokojivé. * P ČAS schválilo nominaci závodníků a doprovodu na MU 15. * P ČAS vzalo na vědomí informaci o vývoji rozpočtu ČAS k 30. červnu 2011. * P ČAS vzalo na vědomí informaci o přípravě systému péče o talentovanou mládež v roce 2012 a uložilo úkoly. * P ČAS schválilo s úpravami obsahovou a organizační přípravu podzimního zasedání Výboru ČAS v roce 2011. * P ČAS vzalo na vědomí přeložený materiál: Systém evidence a registrace ČAS (kontrolní zpráva). * P ČAS vzalo na vědomí předložený materiál „Seminář olympijské solidarity“. * P ČAS vzalo na vědomí zprávu pracovní skupiny o kandidaturách na pořádání mistrovství ČR 2012 (2013). * P ČAS schválilo předložený návrh k organizaci uspořádání ankety „Atlet roku 2011“. * P ČAS vzalo na vědomí informaci o změnách v poskytování dotací na všeobecnou sportovní činnost pro rok 2012 a na údržbu a provoz sportovních zařízení. *

Karolína Farská

Vytisknout