přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

18. ledna 2011, 12:38

Zpráva ze zasedání Předsednictva ČAS

Přinášíme Vám informaci z dnešního zasedání Předsednictva ČAS.

P ČAS řídil předseda ČAS Libor Varhaník a místopředseda Oldřich Zvolánek. * P ČAS schválilo s úpravami obsahovou a organizační přípravu jarního zasedání výboru ČAS v roce 2011. * P ČAS schválilo s úpravami obsahovou a organizační přípravu zasedání valné hromady ČAS v roce 2011.* P ČAS schválilo podporu kandidatury čestného předsedy Karla Pilného na pozici místopředsedy EAA a pokladníka IAAF a předsedy Libora Varhaníka do soutěžní komise EAA. * P ČAS vzalo na vědomí hodnocení vystoupení reprezentantů ČR na ME v krosu 2010. Umístění Lucie Sekanové a Diany Mezuliáníkové zhodnotilo jako velmi dobré. Neuspokojivá byla umístění mužské části výpravy. * P ČAS schválilo nominaci na mezistátní utkání v halových vícebojích, které se uskuteční 29. – 30. ledna 2011 v Remeši: muži – Baar, Nejedlý, Staněk a Helcelet, ženy – Hejnová, Klučinová, Ogrodníková, Moudrá. * P ČAS schválilo nominaci delegátů ČAS mistrovství ČR a vzalo na vědomí nominaci technických delegátů mistrovství ČR na I. pololetí 2011. * P ČAS schválilo nominaci delegátů ČAS na mezinárodní závody konané na území ČR na I. pololetí 2011. * P ČAS schválilo návrh soutěžní komise na změnu článku 8/2009 Soutěžního řádu k hostování cizinců v soutěžích družstev. V soutěžích družstev řízených ČAS mohou v kole nastoupit za družstvo maximálně dva cizinci. P ČAS uložilo předsedovi soutěžní komise předložit na příštím jednání Předsednictva kompletní Soutěžní řád na rok 2011. * P ČAS vzalo na vědomí informaci o průběhu výběrového řízení na vedoucího trenéra SCM v JM kraji. * Předsednictvo ČAS schválilo změnu směrnice ČAS č. 1/2010 o cestovních náhradách ze dne 12. ledna 2010. * P ČAS schválilo vyúčtování státních dotací za rok 2010. * P ČAS vzalo na vědomí informaci o přípravách e-learningu rozhodčích. * P ČAS vzalo na vědomí informaci o stavu SG po oponentním řízení 2010. *

Karolína Farská

Vytisknout