přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

16. května 2006, 13:24

Zpráva ze schůze výboru ČAS

Tisková zpráva z květnové schůze výboru ČAS, která se konala v úterý 16. 5. 2006 v Praze.

Místopředseda ČAS Oldřich Zvolánek přivítal přítomné a zahájil schůzi výboru. * Provedena kontrola zápisu z minulé schůze. * Výbor ČAS schválil harmonogram řízených diskusních fór na internetových stránkách svazu od konce května do září. * Předseda komise mládeže Mgr. Vít Rus předložil návrh na složení komise mládeže. Výbor složení komise v předložené podobě schválil a uložil Oldřichu Zvolánkovi do konce června zpracovat návrh zveřejňování zpravodaje komise mládeže ČAS. * Výbor ČAS ukládá předsedovi trenérské rady předložit předběžné termíny mistrovských soutěží pro rok 2007 a předsedovi soutěžní komise vypsat výběrové řízení na jejich pořádání. * Ředitel a šéftrenér ČAS informovali výbor o průběhu přípravy reprezentace na letošní ME a MSJ, včetně organizačního zajištění. Výbor ČAS vzal informaci na vědomí, zároveň ukládá tiskovému oddělení připravit tiskoviny k mistrovství Evropy. * Výbor ČAS vzal na vědomí písemnou zprávu předsedy ČAS z dubnového jednání rady EAA. * EAA žádá, aby členské federace nominovali jednoho atleta do Komise atletů. Šéftrenér připraví dle požadovaných kritérií seznam vhodných kandidátů. * Výbor ČAS vzal na vědomí hodnotící zprávu o účasti českých reprezentantů na Světovém poháru v chůzi se závěrem, že „výsledek odpovídá očekávání, výborně uspěl Jiří Chaloupka, průměrně si vedli Miloš Holuša a Lucie Pelantová“. * Předseda ekonomické komise předložil zprávu o čerpání rozpočtu ČAS ke dni 31. 3. 2006. Výbor vzal tuto zprávu na vědomí.

Složení Komise mládeže:

Předseda

Mgr. Vít Rus

Členové

Mgr. Tomáš Urban
Dr. Bohumil Adamec
Mgr. Tomáš Pracný
Mgr. Zbyněk Chlumecký
Mgr. Michal Halbich
Zdeněk Rakowski
Petr Konop
Jaroslav Jungmann
svazový trenér mládeže*

* po vyhodnocení výsledků výběrového řízení

David Klempíř

Vytisknout