přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

5. října 2010, 18:40

Zpráva z Předsednictva ČAS

Přinášíme Vám informaci ze zasedání Předsednictva Českého atletického svazu.

P ČAS řídil předseda ČAS Libor Varhaník. * P ČAS vzalo na vědomí kritéria pro hodnocení sportovních středisek. Projekt MŠMT (program IV, Sportovní střediska) je plánován na čtyřleté období do roku 2012, s posouzením výsledků po dvou letech. Hodnocení SpS v roce 2010 bude provedeno v souladu s platnými kritérii, které jsou uvedeny v prováděcím pokynu ČAS „Talentovaná mládež“. P ČAS uložilo na základě výsledků oponentních řízení 2010 zpracovat systém hodnocení SpS s platností pro rok 2011-2012. *  Předsednictvo ČAS dnes rozhodlo o pořadatelích M ČR pro rok 2011 a M ČR mužů a žen v roce 2012. Informace o schválených pořadatelích naleznete zde. * P ČAS vzalo na vědomí informaci o nominaci na MS v silničním běhu (půlmaratonu). ČAS na tuto akci nenominuje pro letošní rok svého zástupce. * P ČAS schválilo nominaci závodníků a doprovodu pro ME v krosu 2010 v portugalské Albufeiře. Byli nominováni: Diana Mezuliáníková (juniorka), Lucie Sekanová (ženy 22), Lukáš Kourek (muži 22), Jan Kreisinger a Milan Kocourek (muži). * P ČAS zhodnotilo vystoupení reprezentačních družstev na MU15 jako velmi dobré. * P ČAS zhodnotilo vystoupení reprezentačních družstev na MU22 jako velmi dobré. * P ČAS schválilo návrh rozpočtového záměru ČAS na rok 2011 po předložených úpravách a klíč pro dělení finančních prostředků pro krajské atletické svazy a Pražský atletický svaz pro rok 2011 a uložilo předsedovi ekonomické komise předložit návrh ke schválení Výboru ČAS. * P ČAS schválilo předložený návrh na uspořádání ankety Atlet roku 2010. * P ČAS vzalo na vědomí zprávu o činnosti organizačního výboru mistrovství Evropy do 23 v Ostravě 2011. *  P ČAS vzalo na vědomí materiál „Systém SCM“ a uložilo šéftrenérovi ČAS T. Dvořákovi a předsedovi komise mládeže V. Rusovi materiál dopracovat v souvislosti s diskusí o návrhu ministerstva školství týkající se sloučení kapitoly SpS, SCM a talentované mládeže. * P ČAS schválilo nominaci závodníků a doprovodu pro International Chiba EKIDEN v Japonsku. * P ČAS vzalo na vědomí informace o přípravě valné hromady ČAS 2011. * P ČAS vzalo na vědomí předložený materiál o organizační přípravě a obsahové náplni semináře ČAS pro zástupce oddílů a klubů. Návrh pořadu semináře po diskusi: informace o současné situaci sportu v ČR a hledání společných východisek, prezentace práce vybraných AO, členství v atletickém oddíle, pořádání soutěží ČAS. P ČAS pověřilo  pracovní skupinu ve složení Přibáň, Zvolánek, Fojt a Varhaník k dopracování programu semináře. P ČAS rozhodlo o pozvání padesáti vybraných oddílů na tento seminář. * P ČAS schválilo podání přihlášky do systému soutěží IAAF a EA: MJO, Zlatá tretra, Poděbrady 2011, TNT Fortuna mítink, halový mítink v 02 aréně a mítink v Turnově. * P ČAS schválilo účast p. Svobody a p. Vinduškové na trenérském semináři v Glasgow. * P ČAS schválilo účast delegace na Konventu EA v Bělehradě ve složení Varhaník, Fojt a Dvořák. *

Karolína Farská

Vytisknout