přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

8. listopadu 2011, 13:37

Zpráva z Předsednictva ČAS

Přinášíme vám zprávu z dnešního jednání Předsednictva Českého atletického svazu.

P ČAS řídil předseda ČAS Libor Varhaník.  *  P ČAS schválilo předložený materiál  „Termínová listina na rok 2012“ a uložilo předsedovi soutěžní komise ČAS, aby ho průběžně doplňoval o termíny dalších závodů a zveřejnil do 2. prosince 2011 v brožurce Atletické soutěže 2012, I. díl, a do 2. března 2012 v brožurce Atletické soutěže 2012, II. díl.  * P ČAS schválilo předložený návrh rozpočtového záměru ČAS na rok 2012 a klíč pro dělení finančních prostředků pro krajské atletické svazy a Pražský atletický svaz a  klíč pro dělení finančních prostředků pro atletické kluby a atletické oddíly pro rok 2012. * P ČAS schválilo plán školení a doškolování trenérů pro rok 2012. P ČAS schválilo předložený plán vzdělávání rozhodčích pro rok 2012. * P ČAS schválilo plán ediční činnosti ČAS pro rok 2012. * P ČAS schválilo nominaci na ME v krosu 2011 v tomto složení: junioři – Petr Kaminski, ženy 22 – Lucie Sekanová, Muži 22 – Jakub Bajza, Muži – Milan Kocourek. * P ČAS schválilo překonané a vyrovnané rekordy a nejlepší výkony ČR v roce 2011. * P ČAS vzalo na vědomí informaci K. Pilného pro členy P ČAS ze zasedání Rady EA v Helsinkách. * P ČAS schválilo účast L. Varhaníka na VH ČSTV, která se uskuteční dne 26. 11. 2011. *

Karolína Farská

Vytisknout