přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

23. listopadu 2011, 11:27

Zpráva z Předsednictva ČAS

Přinášíme Vám zprávu ze zasedání Předsednictva ČAS, které se uskutečnilo v úterý 10. 11. 2009.

Předsednictvo ČAS řídil předseda ČAS Libor Varhaník. * P ČAS doplnilo nominaci na mistrovství Evropy v krosu o Jakuba Bajzu (AK Kroměříž – nominován na základě 4. času na 5000 m v letošních tabulkách) v kategorii juniorů. * Předsednictvo ČAS schválilo předložený materiál „Termínová listina 2010“ a uložilo předsedovi soutěžní komise ČAS, aby ho průběžně doplňoval o termíny dalších závodů. * P ČAS souhlasilo s předloženými návrhy na úpravu Soutěžního řádu k M ČR jednotlivců: upravit časový pořad mládež žactvo – 800 m a 1500 m pořádat v jeden den, přihlášky přijímat jen na jednu disciplinu/běhy, na M ČR v hale zrušit rozběhy na 1500 m pro muže, za nenastoupený start zvýšit pokutu na 100 Kč. * P ČAS schválilo předložený plán školení a vzdělávání rozhodčích pro rok 2010. * P ČAS schválilo plán školení a dalšího vzdělávání trenérů v roce 2010. * P ČAS vzalo na vědomí plán ediční činnosti ČAS na rok 2010. * P ČAS vzalo na vědomí návrh směrnice ČAS o poplatcích a některých peněžních plněních. * P ČAS vzalo na vědomí a schválilo zveřejnění změn pravidel na internetových stránkách svazu k 1. 12. 2009. * P ČAS vzalo na vědomí nový dlouhodobý systém kandidatur Evropské atletiky. EA požádala členské federace o vyjádření zájmu kandidovat na akce EA, u některých až do roku 2018. P ČAS rozhodlo o oznámení zájmu EA kandidovat na ME družstev 2013 a HME 2015 a 2017 za předpokladu, že město Ostrava resp. Praha bude deklarovat zájem. * P ČAS projednalo možnost financování krajských přeborů v hale v roce 2010 a schválilo, že ČAS zaplatí pro krajské přebory pronájem haly (nezahrnuje měření). * P ČAS vzalo na vědomí ustanovení pracovní skupiny k návrhu struktury soutěží družstev: Sluka, Kárský, Studnička, Šedý, Sečkář, Zvolánek, Molitoris, Fišer. * P ČAS, podle článku VIII, odst. 7 k) Stanov, schválilo pracovní náplně a kompetence pracovníků sekretariátu podle předloženého návrhu. * P ČAS vzalo na vědomí informaci z atletického konventu, konaném 15. – 18. 10. v Budapešti. * P ČAS schválilo nominaci delegátů ČAS mistrovství ČR pro první část roku 2010. P ČAS vzalo na vědomí nominaci technických delegátů mistrovství ČR pro první část roku 2010. * P ČAS schválil směrnici ČAS o členství v ČAS. * P ČAS schválilo předložené rekordy doporučené ke schválení komisí rozhodčích ČAS. *

Karolína Farská

Vytisknout