přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

23. listopadu 2011, 11:26

Zpráva z Předsednictva ČAS

Přinášíme Vám zprávu z dnešního jednání Předsednictva ČAS.

Předsednictvo ČAS řídil předseda ČAS Libor Varhaník. *  P ČAS vzalo na vědomí projekt podpory přípravek a předpřípravek v atletických klubech, schválilo záměr  a cíl projektu a zadalo rozpracovat konkrétní postup včetně návrhu finanční rozvahy. * P ČAS vzalo na vědomí organizační zajištění M ČR mužů a žen, které se uskuteční v Praze 27. – 28. 6. 2009. * P ČAS schválilo návrh nominace na Evropský pohár v chůzi, který se uskuteční 24. května v Métách (Francie). Nominace ženy: Zuzana Schindlerová, Lucie Pelantová, nominace junioři: Karel Ketner, Lukáš Gdula, Pavel Schrom, Roman Říha. * P ČAS vzalo na vědomí materiál: Informace pro kandidáty mistrovství Evropy družstev, které se uskuteční 20. – 21. června v Leiře. * P ČAS vzalo na vědomí přípravu hlavních akcí roku – MS, MS17, ME22, EP ve vícebojích, MEJ a SU, EYOF a Olympic Hopes. * P ČAS zhodnotilo celkové vystoupení reprezentace na MU v chůzi, které se konalo 25. dubna v Poděbradech, jako úspěšné. Všichni nominovaní reprezentanti bojovali a odevzdali výkony na hranici svých možností. *  P ČAS jmenovalo dle článku VIII odst. 7 písm. b) Stanov ČAS: a) členy organizační komise ČAS: JUDr. Martina Klímu, PaedDr. Zdenku Lebedovou, Ivu Pechovou, b) členy ekonomické komise ČAS: JUDr. Ing. Rudolfa Cogana PhD., Ing. Tomáše Janků a Ing. Martinu Renzovou, c) členy soutěžní komise ČAS: Jaroslava Kubicu, Vladimíra Černého, Petra Kratochvíla, Jindřicha Linharta, Karla Šebelku, Josefa Šobu, Jiřího Klesnila, Romana Málka, čestnými členy jsou: Josef Goga, Ivan Hejtmánek, Ladislav Kňákal, Jiří Hetfleiš, d) členy komise mládeže ČAS: Mgr. Ivetu Rudovou, Dr. Bohumila Adamce, Zdeňka Rakowského, Petra Konopa, Martina Svobodu, Mgr. Davida Bora, Mgr. Jaroslavu Weberovou, Vladimíra Černého. * P ČAS schválilo předložený návrh plánu práce na II. pololetí 2009. *  P ČAS vzalo na vědomí zprávu o jednání mezinárodní pravidlové komise (IRK). * P ČAS schválilo návrh nominace zástupců ČAS na mezinárodní závody konané na území ČR. *  P ČAS schválilo s úpravami předložený „Jednací řád P ČAS“. *

Karolína Farská

Vytisknout