přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

6. prosince 2011, 14:21

Zpráva z jednání předsednictva ČAS

Přinášíme vám zprávu z dnešního zasedání předsednictva Českého atletického svazu.

P ČAS řídil předseda ČAS Libor Varhaník. * P ČAS schválilo zápis z minulého P ČAS.  * P ČAS schválilo po úpravách směrnici ČAS o reprezentantech atletů Mezinárodní asociace atletických federací. *  P ČAS schválilo odměny za umístění na oficiálních soutěžích (IOC, IAAF, EAA) a mimořádné výkony v roce 2012, kategorie a reprezentační výběry 2012, nominační kritéria pro rok 2012. * P ČAS vzalo na vědomí termíny jednání předsednictva ČAS na I. pololetí 2012 a uložilo doplnit program jednotlivých zasedání dle návrhu a připomínek členů P ČAS a programu jednotlivých komisí. * P ČAS schválilo nominaci delegátů ČAS mistrovství ČR. P ČAS vzalo na vědomí nominaci technických delegátů mistrovství ČR. * P ČAS schválilo nominaci delegátů ČAS na mezinárodní závody konané na území ČR. * P ČAS neschválilo materiál Oponentury sportovních středisek atletiky (SpS) i SCM z důvodu nezpůsobilosti dodaných dokumentů. * P ČAS schválilo předložený materiál týkající se změny pravidel IAAF přijatých na kongresu IAAF (změna váhy u oštěpu v kategorii dorostenek na 500 g) a uložilo předsedovi soutěžní komise, aby je zapracoval do rozsahu závodění těchto kategorií pro soutěže řízené ČAS. *

Karolína Farská

Vytisknout