přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

23. listopadu 2011, 11:26

Zítra se koná valná hromada ČAS

V sobotu 4. dubna se v Nymburce uskuteční volební valná hromada Českého atletického svazu.

Velmi očekávaným bodem budou volby do orgánů ČAS na léta 2009-2013. Poprvé od osamostatnění svazu po rozdělení republiky není kandidátem na předsedu Karel Pilný, jenž vedl svaz ve čtyřech volebních obdobích v letech 1993 až 2009. Jediným navrženým na post předsedy ČAS je jeho současný místopředseda Libor Varhaník. Podle volebního řádu mu stačí ke zvolení, stejně jako ostatním kandidátům, nadpoloviční většina prezentovaných delegátů. Valná hromada volí podle stanov ČAS také dva místopředsedy, šest členů předsednictva (předsedů odborných komisí), předsedu dozorčí rady a sedm jejích členů, čtyři členy dozorčí rady. Seznam kandidátů najdete níže.

Kromě formálních bodů nutným k průběhu valné hromady je ještě na programu: přehled o činnosti ČAS od roku 1990 a navazující dokumenty; projednání návrhu úpravy stanov ČAS; zprávy dozorčí rady ČAS a arbitrážní rady ČAS; předání titulů „Čestný člen ČAS“. O posledně zmíněném bodu rozhodl již v sobotu Výbor ČAS, když udělil titul „Čestný člen ČAS“ pánům Stanislavu Skalickému, Jiřímu Pelikánovi, Františku Karlíkovi, Viktoru Trkalovi. Zvláštní ocenění „Čestný předseda ČAS“ pak udělil Výbor za dlouholetou činnost Karlu Pilnému. Ten oznámil své ukončení předsednické funkce po „nevolební“ valné hromadě v dubnu 2007. Jeho 25leté působení jako vrcholného činovníka nekončí, nadále vykonává pozici pokladníka Evropské atletické asociace.

Pořad valné hromady může být ještě změněn v jejím úvodu. Zahájení je určeno na 10 hodin v prostorách sportovního střediska ČSTV v Nymburce. Delegáty jsou zástupci krajů (72), oddílů (32), členové Předsednictva (11) a dále atletičtí olympijští vítězové a mistři světa venku i v hale (13)*.

Navržení kandidáti pro volbu na valné hromadě

(Pozn. jména jsou podle abecedy, v závorce za navrženým je navrhovatel)

Předsednictvo ČAS

Předseda ČAS
PaedDr. Libor Varhaník (SKP Olympia Kutná Hora a Středočeský KAS)

Místopředsedové ČAS
JUDr. Ludvík Bohman (ASK Slavia Praha)
PaedDr. Ladislav Kárský (PAS)
Mgr. Zdeněk Lubenský (A. C. Sparta Praha)
Jaroslav Přibáň (Karlovarský KAS)
Oldřich Zvolánek (Moravskoslezský KAS)

Vedoucí komisí ČAS

- ekonomická
Luboš Ruda (A. C. TEPO Kladno) - kandidatura stažena
PaedDr. Vladimír Tikal (A. C. Sparta Praha a PAS)
Ing. Jiří Topinka (Jihomoravský KAS)

- organizační
RNDr. Ladislav Kňákal - (PAS)

- metodická
Mgr. Pavel Beran (USK Praha) - kandidatura stažena
JUDr., Ing. Rudolf Cogan, Ph.D. (TJ Nová Paka)
Mgr. Petr Jeřábek (Liberecký KAS)
PaedDr. Ladislav Kárský (PAS) - kandidatura stažena
PaedDr. Jitka Vindušková, CSc. (USK Praha)

- mládeže
Mgr. Vít Rus (Středočeský KAS)

- soutěžní
Jiří Klesnil (Středočeský KAS)
Dušan Molitoris (Liberecký KAS)
Jan Ruda (PAS)

- k. rozhodčích
Oskar Opavský (Zlínský KAS)
RNDr. Ludmila Pudilová (KAS Olomouc)

Dozorčí rada ČAS

Předseda DR ČAS
Mgr. Marie Jirglová (František Fojt)
Remigius Machura (A. C. Sparta Praha) - kandidatura stažena
Miroslav Mařádek (Moravskoslezský KAS)

Členové DR ČAS
Adriana Dvořáková (PAS)
Jindřich Hromada (Liberecký KAS)
Mgr. Marie Jirglová (František Fojt)
Ing. Milan Prášil (Pavel Novák)
Jaroslav Roubíček (Karlovarský KAS)
Petr Utěkal (PAS) - kandidatura stažena

Členové arbitrážní rady ČAS

JUDr. Michal Frabša (František Fojt)
Remigius Machura (A. C. Sparta Praha) - kandidatura stažena
JUDr. Jan Riedl (Liberecký KAS)
Rudolf Synek (Liberecký KAS)

---------------------------------------------------------

* Pozvaní šampioni (delegáti)

Olympijští vítězové: Roman Šebrle (také MS i HMS), Barbora Špotáková, Jan Železný (oba také MS), Robert Změlík (také HMS), Miloslava Rezková-Hübnerová, Dana Zátopková
Mistři světa: Ludmila Formanová (také HMS), Imrich Bugár, Tomáš Dvořák, Helena Fibingerová, Jarmila Kratochvílová, Šárka Kašpárková,
Haloví mistři světa: Pavla Hamáčová-Rybová

Michal Procházka

Vytisknout