přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

23. listopadu 2011, 11:26

Ze zasedání Výboru Českého atletického svazu

Zpráva z 2. zasedání Výboru Českého atletického svazu, které se uskutečnilo ve středu 30. 4. 2008 v Praze.

Výbor ČAS řídil předseda Karel Pilný. * Výbor ČAS schválil pořad schůze. * Výbor ČAS projednal a schválil výroční zprávu ČAS za rok 2007 včetně zprávy o čerpání rozpočtu ČAS v roce 2007. Výbor ČAS schválil výsledky hospodaření ČAS za rok 2007. Hospodaření ve zdaňované činnosti vykazuje zisk 1 000 000 Kč před zdaněním, v nezdaňované činnosti ztrátu ve výši 2 565 859,61 Kč. Daňová povinnost činí 168 000 Kč. Celková ztráta po zdanění v roce 2007 dosáhla částky 1 733 859,61 Kč. * Výbor ČAS schválil snížení vlastního jmění ČAS o celou částku ztráty vytvořené za rok 2007. * Výbor ČAS schválil rozpočtový záměr ČAS pro rok 2008 s tím, že příjmy jsou plánovány ve výši 61 363 000 Kč a výdaje ve výši 61 363 000 Kč. * Výbor ČAS schválil zajistit v rozpočtovém záměru pro rok 2008 pro dělení následující prostředky: a) pro oddíly a kluby 3 900 000 Kč ze státních dotací, b) pro krajské atletické svazy 925 000 Kč na činnost krajských atletických svazů, 1 600 000 Kč na zabezpečení krajských přeborů a 520 000 Kč na zabezpečení okresních a krajských kol Poháru rozhlasu a Středoškolského atletického poháru. * Výbor ČAS ukládá Předsednictvu ČAS provádět v průběhu roku nezbytné úpravy a přesuny v rozpočtovém záměru tak, aby byly zabezpečeny hlavní cíle svazu v roce 2008. Tyto změny nesmí snížit schválené částky příspěvků pro krajské atletické svazy a atletické kluby a oddíly. * Termín dalšího Výboru ČAS byl stanoven na sobotu 1. listopadu 2008 s tím, že na tomto Výboru se mj. rozhodne o termínu a přípravě valné hromady ČAS pro rok 2009. Ředitel ČAS F. Fojt informoval o kontrole úřadu pro ochranu osobních údajů na Českém atletickém svazu. V rámci jednotlivých bodů a v různém proběhla diskuse.*
 


 

Karolína Farská

Vytisknout