přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

23. listopadu 2011, 11:25

Zasedání Výboru ČAS

Zasedání Výboru Českého atletického svazu se uskutečnilo v úterý 22. února 2005.

Výbor ČAS schválil: nominaci na HME 2005 v Madridu, nominaci na EP v zimních vrzích a hodech, nominaci na MU v chůzi a nominaci na MS v krosu; návrh podání kandidatury ČAS na pořádání mistrovství světa mládeže v roce 2007 v Ostravě; návrh rozpočtového záměru na rok 2005; zprávu o čerpání rozpočtu – výsledky hospodaření ČAS za rok 2004; návrh klíčů pro dělení finančních prostředků; zprávu o inventarizaci majetku ve vlastnictví ČAS ke dni 31. 12. 2004; Směrnici ČAS o členství v ČAS; Směrnici ČAS o registrovaných sportovcích ze dne 22. 2. 2005, kterou se mění Směrnice ČAS č. 8/2004 o registrovaných sportovcích.

Výbor ČAS dále projednal závěry z oponentur článků péče o talentovanou mládež.

Výbor ČAS souhlasil s hodnocením mezistátního utkání v halových vícebojích v Clermont-Ferrand ve Francii.

Výbor ČAS vzal na vědomí ústní informaci ke kandidatuře Prahy na pořádání HME 2009; přípravu školících akcí trenérů v I. pololetí 2005 a prováděcí pokyny ke školení trenérů; ústní informaci o nově otevřené vyšší odborné škole při ČSTV se sportovním zaměřením.

Výbor ČAS přijal za člena ČAS oddíl TJ Jablonné nad Orlicí.
                                                                                                      KLT