přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

23. listopadu 2011, 11:25

Zasedání Výboru ČAS

Výbor Českého atletického svazu zasedal v pondělí 4. července v Praze na Strahově.

Výbor ČAS schválil: nominaci na ME do 22 let (14.–17. 7. 2005 Erfurt), nominaci na ME juniorů (21.–24. 7. 2005 Kaunas), nominaci na ME v běhu do vrchu (10. 7. 2005 Heiligenblut) a nominaci na MU do 22 let ČR–Francie–Španělsko–Velká Británie (6. 8. 2005 Manchester); doplnění Jednacího řádu o způsobu hlasování formou korespondenčního hlasování; návrh, aby se ČAS stal jedním ze subjektů občanského sdružení Běchovice.

Výbor ČAS projednal složení organizačního výboru MS do 17 let v Ostravě v roce 2007; strategii ČAS pro příští období a strategii účasti na 45. Kongresu IAAF v Helsinkách.    

Výbor ČAS pověřil předsedu ČAS K. Pilného uplatnit na EAA nesouhlasné stanovisko ČAS s rozhodováním o změně počtu účastníků SPAR Evropského poháru ex post.

Výbor ČAS souhlasí se složením archivní komise ČAS a s doplněním tří zbývajících členů arbitrážní rady ČAS (M. Blažková, H. Větrovcová, M. Augustin); s návrhem účastníků na seminář rozhodčích EAA (V. Žák, L. Pudilová).

Výbor ČAS vzal na vědomí: čerpání rozpočtu ČAS k 31. 5. 2005; hodnocení SPAR Evropského poháru mužů (17.–19. 6. 2005 Florencie), 1. ligy Evropského poháru žen (18.–19. 6. 2005 Gävle) a mezistátního utkání do 19 let (29. 6. Uherské Hradiště) a přijal závěry těchto hodnocení; informaci o cestě zástupců ČAS a města Ostravy do dějiště letošního MS do 17 let v Maroku; konání speciální olympiády v srpnu v Olomouci; dopis velvyslankyně ČR ve Finsku dr. Prouzové, která zve kompletní atletickou výpravu ČR na mistrovství světa na ambasádu v Helsinkách.    

Výbor ČAS podporuje návrh na pořádání 1. ligy Evropského poháru v roce 2006 v České republice.

K. Pilný informoval o připravované změně struktury mítinků IAAF, která by měla být předložena na jednání Rady IAAF v Helsinkách. Výbor ČAS tuto informaci vzal na vědomí a uložil předsedovi ČAS podnikat kroky, které by přispěly k zachování stávajících mítinků IAAF v ČR.   
                                                                                                         KLT