přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

23. listopadu 2011, 11:25

Zasedání výboru ČAS

Zasedání výboru Českého atletického svazu se uskutečnilo v úterý 9. listopadu.

Výbor ČAS vzal na vědomí: předložený návrh o strojních investicích ČAS v období 2004–2005, týkající se vytvoření dvou dvouletých cyklů, kdy by na návrh krajů byly uzavřeny smlouvy s vybranými oddíly a poskytnuta částka na nákup strojních investic; návrh zásad pro zpracování rozpočtového záměru 2005; zprávu z 59. kalendářní konference EAA, která se uskutečnila 15.–16. 10. 2004 v Tallinu; přehled výkonnosti v jednotlivých disciplínách v letech 1993–2003; zprávu o mítinku EAA v přespolním běhu Velká pardubická cross-country, konaném 17. 10. 2004 v Pardubicích; pracovní verzi programového zaměření ČAS pro období 2005–2009, která bude předložena na společné schůzi s předsedy KAS dne 21. 11. 2004.

Výbor ČAS dále přijal usnesení ve věci zastoupení ČAS v ČOV na období 2005–2009. Případné rozhodnutí Jana Železného kandidovat na funkci předsedy ČOV Výbor ČAS podpoří.

Výbor ČAS přijal návrh plánu školení a doškolování rozhodčích a školení a doškolování trenérů na rok 2005.

Výbor ČAS schválil: návrh výcvikového táboru juniorské a dorostenecké reprezentace na Kanárských ostrovech; termínovou listinu 2005 s tím, že tato termínová listina bude postupně doplňována; klíč pro volbu delegátů na valnou hromadu ČAS, která se bude konat 2. 4. 2005; přijetí atletického oddílu VSK FTVS Praha do Českého atletického svazu s platností k 1. 1. 2005.

Výbor ČAS se dále podrobně zabýval písemnými materiály zpracovanými p. Skalickým s tím, že klade za úkol všem komisím ČAS, aby se důrazně zabývaly otázkou bezpečnosti při atletických soutěžích.

Výbor ČAS vzal na vědomí informace doc. Šimona o Kurzu trenérů olympijské solidarity MOV (22.–24. 10. 2004 v Nymburce): zúčastnilo se 70 trenérů a 29 lektorů; program i obsah kurzu byly účastníky hodnoceny velmi pozitivně; beseda s olympioniky V. Cechlovou-Pospíšilovou, N. Brejchovou a T. Janků měla mimořádný ohlas.