přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

23. listopadu 2011, 11:26

Zasedání předsednictva ČAS

Tisková zpráva z červnového zasedání předsednictva ČAS, které se uskutečnilo dne 12. června 2007 v Praze.

Jednání řídil místopředseda ČAS Libor Varhaník. Byla provedena kontrola úkolů a schválen zápis z minulého jednání. * Předseda soutěžní komise Ladislav Kňákal předložil předsednictvu návrh hlavních termínů pro rok 2008. Předsednictvo ČAS vzalo materiál na vědomí. * Šéftrenér Václav Fišer seznámil předsednictvo s hodnocením Evropského poháru v chůzi. Předsednictvo vzalo zprávu na vědomí a hodnotí výsledek české reprezentace pozitivně s tím, že současné ženské družstvo je velmi perspektivní. * Ředitel ČAS František Fojt předložil plán práce předsednictva ČAS na 2. pololetí 2007. Členové předsednictva plán práce upřesní a doplní do konce června. * Šéftrenér seznámil přítomné se způsobem nominace na EP, EP ve vícebojích, MS 17 a EYOF. Předsednictvo přijalo návrh nominací s tím, že samotné nominace na tyto akce se provedou včas korespondenční formou. * Šéftrenér dále předložil nominaci reprezentace na ME v běhu do vrchu. Předsednictvo nominaci schválilo. * Předseda ekonomické komise Vladimír Tikal seznámil předsednictvo se změnou v rozpočtovém záměru pro rok 2007. Rozpočet zůstává nadále vyrovnaný. Předsednictvo ČAS úpravu rozpočtového záměru schválilo. * Předseda ekonomické komise také předložil zprávu o výsledcích hospodaření společnosti Česká atletika, s. r. o. za rok 2006. Předsednictvo vzalo zprávu na vědomí. * Příští jednání se uskuteční v úterý 3. července 2007.

David Klempíř

Vytisknout