přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

23. listopadu 2011, 11:27

Zasedání Předsednictva ČAS

Přinášíme Vám zprávu z Předsednictva ČAS, které se uskutečnilo v úterý 12. ledna.

P ČAS řídil předseda ČAS Libor Varhaník. * P ČAS schválilo setrvání Sportovního střediska AHA Vyškov v systému SpS pro rok 2010 včetně stávající finanční dotaze. Vzhledem k trenérskému a organizačnímu spojení BYAC a JAC Brno P ČAS schválilo finanční zabezpečení ve výši plnění roku 2009. *  Předsednictvo ČAS schválilo po připomínkách dokumentaci k mistrovství světa veteránů v běhu do vrchu 2011 a uložilo zajistit odeslání příslušné dokumentace Mezinárodní asociaci běhů do vrchu. *  P ČAS schválilo s připomínkami prováděcí pokyny k činnosti SpS a SCM pro rok 2010. *  P ČAS vzalo na vědomí hodnocení účasti reprezentace na ME v krosu a zhodnotilo vystoupení českých závodníků do první poloviny startovního pole jako dobré. Neúspěchem byl výsledek dalších závodníků, a tudíž i umístění družstva juniorů. * P ČAS schválilo nominaci delegátů ČAS mistrovství ČR a vzalo na vědomí nominaci technických delegátů mistrovství ČR. *  P ČAS schválilo vyúčtování státních dotací za rok 2009. * P ČAS vzalo na vědomí zprávu ze semináře EA pro komunikační manažery členských zemí. *  P ČAS schválilo předložený návrh Směrnice ČAS č. 1/2000 o cestovních náhradách. *  P ČAS přijalo za členy ČAS tyto atletické oddíly: Atletika Chrudim, TJ Sokol Nová Hradečná, TJ Loučka a vzalo na vědomí změnu názvu atletického klubu ACP Olymp Brno na AK Olymp Brno. *  P ČAS schválilo harmonogram přípravy Výroční zprávy a podkladových materiálů na zasedání Výboru ČAS. *

Karolína Farská

Vytisknout