přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

23. listopadu 2011, 11:27

Zasedání Předsednictva ČAS

Přinášíme Vám zprávu ze zasedání Předsednictva ČAS, které se uskutečnilo v úterý 8. září.

Zasedání P ČAS řídil předseda ČAS Libor Varhaník. * P ČAS po projednání schválilo předložený materiál „Sjednocení systému registrací s programem „atletické“ kanceláře a se statistikou ČAS“ a uložilo v souladu s harmonogramem zajistit plnění souvisejících úkolů, nutných pro realizaci registrace na webu ČAS a inovace programu Závodní kanceláře. * P ČAS souhlasilo s předloženým „Projektem podpory přípravek a předpřípravek v atletických oddílech/klubech“ a doporučilo realizovat projekt dle předložených termínů. * P ČAS schválilo způsob distribuce časopisu Atletika a Atletických listů pro rok 2010. * P ČAS schválilo nominaci na MU 22. * P ČAS schválilo s úpravami obsahovou a organizační přípravu zasedání Výboru ČAS. * P ČAS vzalo na vědomí zprávu pracovní skupiny o kandidaturách na pořádání MČR 2010. * P ČAS zhodnotilo úroveň vystoupení české atletické reprezentace na světovém šampionátu v Berlíně jako neúspěšné. Ziskem jedné stříbrné medaile a 14 bodů se česká atletika umístila na 24. místě na světě. P ČAS vysoce ocenilo výsledky Barbory Špotákové, Jaroslava Báby a Petra Svobody. * P ČAS odvolalo na jeho vlastní žádost  Václava Fišera k 13. září 2009 z funkce šéftrenéra a jmenovalo novým šéftrenérem ČAS  od 14. září 2009 Tomáše Dvořáka. * P ČAS vzalo na vědomí novou strukturu sekretariátu ČAS platnou od 14. září 2009. * P ČAS vzalo na vědomí informaci předsedy ČAS z kongresu IAAF, který se konal 11. - 13. srpna 2009 v Berlíně. *

Karolína Farská

Vytisknout