přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

23. listopadu 2011, 11:26

Zasedání předsednictva ČAS

Přinášíme zprávu ze zasedání Předsednictva ČAS, které se uskutečnilo 17. června.

Předsednictvo ČAS řídil místopředseda ČAS Oldřich Zvolánek. * Předsednictvo ČAS vzalo na vědomí informaci o činnosti komise rozhodčích Českého atletického svazu v roce 2007. * P ČAS schválilo návrh termínů porad pro II. pololetí roku 2008. P ČAS vzalo na vědomí zprávu o realizaci plánu školení a dalšího vzdělávání trenérů v roce 2008 a plánu ediční činnosti metodické komice ČAS v roce 2008. * P ČAS vzalo na vědomí předložený návrh termínové listiny a hlavních termínů roku 2009. * Předsednictvo ČAS dále vzalo na vědomí hodnocení mezistátního utkání do 19 let a konstatovalo, že po sportovní stránce, co se týče vlastního výsledku, byla akce zdařilá. * P ČAS schválilo nominaci na Evropský pohár, který se uskuteční 21. – 22. června v Leiře (Portugalsko). * P ČAS schválilo nominaci na ME v běhu do vrchu. * Předsednictvo ČAS schválilo způsob nominace na MSJ, EP ve vícebojích, MSJ a MU 17. * P ČAS vzalo na vědomí informaci o hospodářském výsledku společnosti Česká atletika, s. r. o. v roce 2007. * P ČAS vzalo na vědomí informaci o čerpání rozpočtu ČAS. * Předsednictvo vzalo na vědomí informaci předsedy soutěžní komise o porušení soutěžního řádu v prvním a druhém kole extraligy a ukládá předsedovi soutěžní komise upozornit řídící pracovníky extraligy na povinnost přesně dodržovat ustanovení soutěžního řádu.

Karolína Farská

Vytisknout