přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

23. listopadu 2011, 11:26

Zasedání předsednictva ČAS

Zpráva z jednání předsednictva Českého atletického svazu.

Jednání řídil místopředseda ČAS Libor Varhaník. * Předsednictvo ČAS schválilo doplněk Pravidel atletiky, oddíl 5 – Technická pravidla, P 100 Všeobecně: 1. Všechny mezinárodní soutěže uvedené  v P 1.1 se musí konat podle pravidel IAAF, což musí být uvedeno ve všech oznámeních, reklamách, programech a tiskovinách. 31. V soutěžích všech kategorií na území ČR jsou přípustná ustanovení jiná než jak je uvedeno v Pravidlech atletiky ČAS. Taková ustanovení musí být uvedená v propozicích (Soutěžním řádu) příslušných soutěží. V tomto případě je nutné v propozicích (Soutěžním řádu) soutěží uvést ustanovení „Soutěže se konají podle Pravidel atletiky s úpravami uvedenými v těchto propozicích (Soutěžním řádu).“. 32. V každém případě je nutné dodržet ustanovení Pravidel atletiky ČAS týkající se bezpečnosti, zejména ustanovení P 180.1, 2. * Předsednictvo ČAS schválilo návrh odměňování řídících pracovníků soutěží, které bude honorováno částkou 1000 Kč za jedno kolo. * Předsednictvo ČAS schválilo výsledky hospodaření za rok 2007. Dále schválilo návrh rozpočtového záměru na rok 2008 jako vyrovnaný s náklady a příjmy ve výši 61 363 000 Kč. * Předsednictvo ČAS zhodnotilo vystoupení české atletické reprezentace na HMS jako částečně úspěšné a schválilo návrh odměn za mimořádné výkony. * Předsednictvo ČAS schválilo Prováděcí pokyny pro sportovní střediska, sportovní centra mládeže a sportovní gymnázia „Talentovaná mládež“. Prováděcí pokyny vyjdou jako brožura v tištěné formě a budou také k dispozici ke stažení na www.atletika.cz. * Předsednictvo vzalo na vědomí informaci o hodnocení HM ČR juniorů a dorostu pro rok 2008. * Předsednictvo ČAS schválilo vedoucí výprav pro mezistátní utkání a oficiální akce roku 2008.

 

Karolína Farská

Vytisknout