přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

23. listopadu 2011, 11:26

Zářijová schůze výboru ČAS

Tisková zpráva ze zářijové schůze výboru ČAS, která se uskutečnila dne 5. 9. 2006 v Praze.

Předseda ČAS Karel Pilný přivítal přítomné a zahájil zářijovou schůzi výboru ČAS. * Provedena kontrola zápisu. *  Šéftrenér reprezentace Václav Fišer předložil členům výboru hodnocení vystoupení české reprezentace na mistrovství Evropy a mistrovství světa juniorů. Výbor ČAS hodnotí úroveň vystoupení reprezentace na mistrovství Evropy jako úspěšné. Vystoupení juniorské reprezentace na MSJ 2006 jako průměrné. * Šéftrenér dále předložil způsob nominace pro MU „15“ dne 17. září. Nominace bude provedena na M ČR žactva 9. a 10. 9. v Karlových Varech. Výbor ČAS obdrží návrh nominace v pondělí 11. 9. 2006. * Předseda ČAS seznámil přítomné s materiálem o stavu atletiky. Výbor bere předložený podklad na vědomí a ukládá předsedovi materiál dopracovat včetně písemných dodatků členů výboru. * Výbor projednal text předsedy organizační komise Dušana Molitorise k oslavám 110 let atletiky. * Předseda organizační komise dále podal informaci o postupu prací na zlepšení činnosti VH. * Výbor ČAS se seznámil s analýzou činnosti složek ČAS. Po projednání analýzy ukládá výbor předsedovi organizační komise dopracovat předloženou analýzu ve smyslu připomínek. * Předseda metodické komise Jiří Šimon předložil výboru informace o trenérském semináři „Kurz olympijské solidarity“. Výbor souhlasí s předloženým programem. * Předseda ekonomické komise podal zprávu o čerpání rozpočtu ke dni 31. 7. 2006, výbor vzal zprávu na vědomí. * Výbor ČAS na základě žádosti oddílu ACP Olymp Brno souhlasí s přihláškou tohoto oddílu k pořadatelství PMEZ juniorů 2007. * Vzhledem k tomu, že diskuse na internetových stránkách ČAS pod článkem o úmrtí olympijského vítěze Roberta Bruce Mathiase nabyla neetických forem, rozhodl výbor ČAS diskusní fóra nadále nerealizovat. * Příští jednání výboru se uskuteční v úterý 3. října.

David Klempíř

Vytisknout