přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

23. listopadu 2011, 11:27

Vyšly únorové Atletické listy

Do virtuálních schránek zájemců o informační bulletin ČAS vyrazilo další vydání barevného elektronického měsíčníku. Co nového únorové číslo přináší?

ČAS informuje…
- Předseda svazu Libor Varhaník ve svém úvodníku představuje vizi o proměně soutěží řízených ČAS. Najdete na stranách 1-2.
- Předsednictvo jednalo na pravidelném zasedání 16. února. Čtěte na str. 2-3.
- Sekretariát ČAS (str. 3-5) informuje o:
   o vydané brožurce Atletika pro děti;
   o rozlosování soutěží družstev i mládeže v roce 2010;
   o oddílech, které se zatím nepřihlásily k činnosti v ČAS;
   o výši úhrad pro oddíly za soutěže družstev řízených ČAS.
- Z činnosti komisí a rad:
  o Představíme soutěžní komisi, již od dubna 2009 vede Dušan Molitoris. Právě soutěží se týkají proměny, o nichž hovoří i v úvodním slově předseda Libor Varhaník. Strana 6.
   o Komise a rady dále informují na stranách 6-7 o:
     - možnostech plnění limitů v chodeckých soutěžích;
     - brožuře Talentovaná mládež 2010;
     - školeních a doškolení trenérů v roce 2010;
     - blížícím se konci termínu pro registraci cizinců v soutěžích družstev.
- Z jednání komisí a rad přinášíme zápisy z  lednových Trenérské rady a Metodické komise ČAS. Strany 8-9. 

Z krajů
- Představíme další kraj – Královéhradecký KAS, povídali jsme si předsedou Liborem Šnajdrem a vedoucím SCM Alešem Žďárským. Kraji se daří práce s mládeží, nedostačuje však množství trenérů. Více na stranách 10-11
- V sousedním kraji mají v pardubické Hvězdě nové Sportovní středisko atletiky. Podrobnosti na straně 11.
- Na stranách 11 až 16 přinášíme opět řadu zápisů z jednání KAS: Liberecký, Olomouc, Pražský (PAS), Karlovarský, Moravskoslezský, Ústecký, Plzeňský.

Rubriku Kalendárium najdete na stranách 16-21. Máte-li ve svém okolí někoho, kdo slaví v nejbližší době (půl)kulaté výročí neváhejte nám poslat informace o něm (ní), popř. tip na adresu redakce (redakce@atletika.cz nebo mprochazka@atletika.cz). Smutné zprávy tentokrát přišly z Košic a Jablonce nad Nisou (s. 21-22).

AL_02-2010_vel.jpg
(Náhled titulní strany lze po kliknutí zvětšit.)

Závěr AL patří tradičně pozvánkám na hlavní akce, které očekáváme do dalšího vydání. Víkendy budou atleticky opravdu nabité.

V tomto čísle inzerují:
Na straně 9: Cílové, kamery, větroměry atd.: sprinter_praha@volny.cz; www.sport-service.cz/sprinter; www.swisstiming.com
Na straně 12: Startovní čísla: www.tiskofset.cz

Všechny Atletické listy najdete na www.atletika.cz v rubrice ČAS – ČAS vydává – Jednotlivá čísla AL až do roku 2003. Aktuální číslo (02-2010) pak nejen v případě ztráty zde.

Zasílání mailů je volně dostupné komukoli, kdo se nám přihlásí na adresu redakce, nejlépe e-mailem: redakce@atletika.cz

Věříme, že nám zachováte přízeň. Příjemné čtení Vám přeje

Redakce AL