přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

21. října 2011, 12:44

Vyšly říjnové Atletické listy

Do elektronických schránek zamířilo desáté číslo informačního bulletinu ČAS. Co v něm najdete?

ČAS informuje

  • Předseda svazu Libor Varhaník ve svém úvodním slově upozorňuje na iniciativu „Hvězdy nepadají z nebe“ (www.hvezdynepadajiznebe.cz), která se snaží zabránit škrtům ve státním rozpočtu na mládežnický sport. Najdete na straně 1.
  • Předsednictvo ČASu jednalo při svém pravidelném zasedání 4. října a rozhodovalo především o pořadatelích MČR pro příští rok. Str. 2.
  • Sekretariát ČASu informuje o výběru pořadatelů mládežnických soutěží pod hlavičkou IAAF a ČOV, dále vyzývá kluby a oddíly o zaslání závodů, které hodlají v roce 2012 organizovat, a upozorňuje je na nutnost obnovy registrace atletů, str. 3-4.
  • Z činnosti komisí a rad: konečné tabulky soutěží družstev a celkové pořadí českého běžeckého poháru, str. 4-7.

AL10-2011_b.png
Náhled titulní strany (lze zvětšit)

Z krajů

  • Předsedy KASu Vysočina Vratislava Fišery jsme se ptali, co je nového v jejich kraji, s. 8
  • Sportovní gymnázia v Plzni a Ostravě chystají dny otevřených dveří, s. 9.
  • Statistik Jiří Hetfleiš připravil již třetí opravy a dodatky k nejlepším výkonům mládeže, s. 9-10
  • Na stranách 10 až 12 přinášíme zápisy z jednání KASů: Královéhradecký, Moravskoslezský, PAS, Plzeňský.

Rubriku Kalendárium si můžete prohlédnout na stranách 12-14. Máte-li ve svém okolí někoho, kdo slaví v nejbližší době (půl)kulaté výročí, neváhejte nám poslat informace, popř. tip o něm (ní) na adresu redakce (redakce@atletika.cz nebo mprochazka@atletika.cz). Pokud máte na dotyčného i kontakt (mail, telefon), připojte jej prosím také.

Závěr AL (s. 14) patří tradičně pozvánkám na hlavní akce, které očekáváme na českém území do dalšího vydání. Následující období patří z hlediska domácích vrcholů ke klidnější části roku. Začátek listopadu je ovšem jako vždy vyhrazen hodnocení sezony v rámci ankety „Atlet roku“.

V tomto čísle inzeruje na straně 15: Startovní čísla, www.tiskofset.cz.

Všechny Atletické listy, včetně toho aktuálního čísla najdete v rubrice ČAS / ČAS vydává / Jednotlivá čísla. Zasílání mailů s AL je volně dostupné komukoli, kdo se nám přihlásí na adresu redakce, nejlépe e-mailem: redakce@atletika.cz

Věříme, že nám zachováte přízeň. Příjemné čtení vám přeje

Michal Procházka, redaktor AL