přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

23. listopadu 2011, 11:26

Výbor Českého atletického svazu

Zpráva z třetího zasedání Výboru ČAS, které se konalo v sobotu 1. listopadu v Praze.

Výbor ČAS řídil předseda ČAS Karel Pilný. * Výbor ČAS projednal předložený návrh pořadu valné hromady ČAS svolané na sobotu dne 4. dubna 2009 a souhlasil s ním. * Výbor ČAS vyhlašuje volební kampaň pro volby do orgánů ČAS na čtyřleté období od roku 2009 a žádá všechny atletické oddíly a kluby, sdružené v ČAS, ale také předsednictvo ČAS a krajské atletické svazy, aby se odpovědně zabývaly přípravou a návrhem kandidátů do orgánů ČAS a návrhy kandidátů připravovaly v souladu s volební řádem valné hromady ČAS. * Výbor ČAS projednal předložený písemný návrh „Projednání termínu a návrhu obsahu příštího zasedání výboru ČAS v roce 2009“ a souhlasí s tím, aby se příští zasedání uskutečnilo v Praze, dne 28. března 2009. * Výbor ČAS projednal materiál předsedy LKAS S. Skalického „Pravidla atletiky a rozhodčí.“ Výbor ČAS uložil komisi rozhodčích: 1) sledovat praktické dopady všech doplňků či změn Pravidel atletiky a nutná vysvětlení publikovat v Atletických listech, 2) zpracovat a vydat vysvětlení náplně funkce „hlavní pořadatel“ včetně jeho podřízenosti a pravomocí. Výbor ČAS uložil komisi rozhodčích zabývat se problematikou předloženého materiálu a diskuse na Výboru ČAS a připravit konkrétní návrh. * Výbor ČAS  jmenoval čestným členem ČAS Doc. Dr. Jiřího Šimona.  * Výbor ČAS uložil Předsednictvu ČAS připravit dokument o čestném členství ČAS. * Výbor ČAS projednal zprávu předsedy komise mládeže V. Rusa „Změny v Poháru rozhlasu“. * Výbor ČAS rozhodl zrušit veškerou dostupnou evidenci rozhodčích na webových stránkách ČAS i KAS a zveřejňovat pouze delegace rozhodčích. * Předseda ekonomické komise ČAS Dr. Vladimír Tikal informoval o financování ČAS. * Předseda Dozorčí rady ČAS Dr. Viktor Trkal předal členům Výboru ČAS „Zprávu o kontrolní činnosti DR od zasedání Výboru ČAS 30. dubna 2008.“ DR uspořádá třetí seminář pro krajské revizory 29. listopadu 2008 od 11 hodin v sekretariátu ČAS. *

Karolína Farská

Vytisknout