přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

23. listopadu 2011, 11:25

V sobotu se uskuteční volební valná hromada

V sobotu 2. dubna se v pražském hotelu Krystal uskuteční volební valná hromada Českého atletického svazu.

Na programu valné hromady bude mj. projednání výsledku hospodaření ČAS za rok 2004 a návrhu rozpočtového záměru ČAS na rok 2005.

Na valné hromadě se dále uskuteční volby do řídících orgánů ČAS pro funkční období 2005–2009. Na pořadu budou volby předsedy ČAS, dvou místopředsedů ČAS, předsedy a členů dozorčí rady ČAS, členů arbitrážní rady ČAS a předsedů komisí ČAS, resp. členů Výboru ČAS.

Výbor ČAS bude mít v následujícím funkčním období 11 členů včetně předsedy ČAS a dvou místopředsedů. Členy Výboru budou také ředitel ČAS a předsedové odborných komisí ČAS (ekonomické, metodické, mezinárodní, organizační, soutěžní, komise rozhodčích) a trenérské rady, v jejímž čele stojí šéftrenér jmenovaný výborem ČAS.  

Zahájení valné hromady bude v 10.00 hodin. Více informací naleznete na internetových stránkách ČAS www.atletika.cz.

Místo konání valné hromady ČAS: Hotel Krystal (konferenční sál), Praha 6-Veleslavín, J. Martího 2/407.

Seznam kandidátů pro volby na valné hromadě ČAS 2005:

Výbor ČAS
Předseda
Ing. Karel Pilný

Místopředseda
PaedDr. Ladislav Kárský
Ctibor Nezdařil
PaedDr. Libor Varhaník
Oldřich Zvolánek

Předseda ekonomické komise
PaedDr. Vladimír Tikal

Předseda metodické komise
Doc. PhDr. Jiří Šimon, CSc.

Předseda mezinárodní komise
PaedDr. Libor Varhaník

Předseda organizační komise
JUDr. Martin Klíma
Dušan Molitoris

Předseda soutěžní komise
Ing. Václav Klvaňa
RNDr. Ladislav Kňákal

Předseda komise rozhodčích
Oskar Opavský

Rady ČAS
Předseda dozorčí rady
RNDr. Viktor Trkal, CSc.

Člen dozorčí rady
Ing. Čestmír Duda
František Janeček
Mgr. Marie Jirglová
Miroslav Mařádek
Petr Morgner
Václav Poláček
Ing. Josef Šrámek
Ing. Josef Tůma

Člen arbitrážní rady
Ing. Mgr. Rudolf Cogan
JUDr. Michal Frabša

Tomáš Klement

Vytisknout