přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

23. listopadu 2011, 11:26

Topinka: Je potřeba změnit model financování

Rozhovor s novým předsedou ekonomické ČAS Jiřím Topinkou o jeho vizi a plánech, které chce ve funkci naplňovat.

Co jste říkal svému zvolení na Valné hromadě? Zvítězil jste výrazným rozdílem nad Vladimírem Tikalem, který byl předsedou komise od roku 1992.
Nečekal jsem tak velké vítězství, byť jsem měl signály, že mě značná část  volitelů bude podporovat. Když jsem se rozhodl, že se budu o tu funkci ucházet, tak jsem do toho šel s tím, že chci vyhrát. Původně jsem neměl proti Dr. Tikalovi stát, přesněji neměl on stát proti mě, ale nakonec se rozhodl svůj názor zrevidovat a o to byl ten souboj zajímavější.

S jakou vizí přicházíte do tuto pozici, jakou máte představu?
Není žádným tajemstvím, že současná finanční situace je složitá. Já bych  řekl, že zásadní problém je v tom, že atletický svaz jako vrcholný orgán  atletického hnutí je poměrně hodně závislý na centrálních zdrojích, které do  značné míry podléhají politickým rozhodnutím. Platí to i o Sazce. Postavit O2 Arenu bylo svého druhu také politické rozhodnutí a na problémy, které s ní souvisejí, jejich vznik či korekci, neměl a nemá atletický svaz prakticky žádný vliv. Domnívám se, že v dlouhodobém horizontu bychom měli být schopni nalézat zdroje uvnitř hnutí.

V jakých oblastech?
Ve svém projevu na valné hromadě jsem řekl, že v žádném případě nechci připravovat oddíly o jejich peníze, ale myslím si, že by svaz společně s oddíly měl hledat zdroje u těch, kteří naše služby používají nejvíc. Tedy u veřejnosti. Řada oddílů v tomto ohledu v poslední době hodně pokročila a dnes jsou v poměrně dobré finanční kondici – sám jsem hospodářem jednoho takového – ale je i řada oddílů či dokonce celých regionů, kde se jede způsobem: máme děti na hřišti a ty svaze, ty radnice atd. buďte rádi, že jsou tady a že jsme tady my. Ono to ale takto už nefunguje. Za dvacet let od revoluce se mezi lidi dostalo vědomí,  že je-li něco zadarmo, tak je to sice hezké, ale čekají v tom nějaký háček. Poskytování členství v oddíle či svazu za symbolickou cenu tak vyvolává v porovnání s ostatními sporty dojem, že nám o nic nejde, že děti se vlastně nic nenaučí, že je to vlastně východisko z nouze. To je obraz, který by se měla atletika snažit změnit a v té souvislosti musí nutně dojít ke změně systému financování a nastavit ho tak, abychom mohli zabezpečit základní funkce svazu bez ohledu na to, jaká strana je momentálně u moci a zda se Sazce daří či nikoliv.

Chápu to dobře, že jde třeba o výši příspěvků, které rodiče platí za dítě?
Samozřejmě. Jde o to nebát si o něj říci, pochopit, že některé činnosti jsou  zpoplatněné a bude tomu tak i nadále. Mám srovnání přímo v rodině. Dcera chodí na plavání a můžu říci, že ta částka dvojnásobně převyšuje výši  příspěvku u nás v oddíle, přestože četnost pohybových aktivit je  mnohonásobně nižší. Ale  my samozřejmě chceme, aby se dcera naučila plavat,  tak ty peníze rádi vydáme. Stejně tak v budoucnu budeme chtít, aby se naučila ještě něco jiného. Rodiče zkrátka jsou na výdaje s tím spojené připraveni, jen hledají kvalitní nabídku. A my se takovým tím „charitativním“  přístupem někdy o ty potenciální zákazníky připravujeme. Stejně jako se o ně připravujeme tím, že je v určitém věku odmítáme. Prosadit změny v tomto smyslu nebude lehké, tradice „levné“ atletiky, je u řady činovníků velmi zakořeněná.

Bavili jsme se o dlouhodobé vizi, ale současná ekonomická situace si také jistě vyžádá okamžité zásahy.
To nepochybně. V krátkodobém horizontu mohou zabrat pouze dvě věci – úspory a hledání nových zdrojů, ale tady těžko mohu být konkrétní, neboť nové vedení se ještě nesešlo a každý má jistě své představy, kde by se mohlo hledat. V tom okamžitém řešení půjdeme případ od případu, tak aby faktická činnost byla pokud možno nebyla omezena nebo jen málo.

Ještě před valnou hromadou byl Výborem Čas schválen rozpočtový záměr. Myslíte, že bude třeba jeho korekce?
Dnes už víme, že na straně příjmů k jistým výpadkům dojde, ale já k tomu  mohu v tuto chvíli říci jedině to, že se je budeme snažit nahradit.

Dá se říci, kdy bude jasněji?
To se opět vracím k tomu, o čem jsem mluvil na začátku. Na řadu věcí nemáme vliv a ve stávajícím modelu můžeme příjmy svou vlastní činností ovlivnit jen minimálně. Dnes jsme se třeba dozvěděli, jaké budou  státní dotace. Ty víceméně odpovídají původnímu očekávání. Jiná situace je však u Sazky, kde je to odvislé od valné hromady ČSTV a od ratingu společnosti ve vazbě na O2 Arenu a my jsme v roli čekatelů, co se stane. Patrně však očekávané plnění Sazky naplněno nebude a budeme ten výpadek muset řešit. Bude to nejspíš každodenní boj.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Profil nového předsedy ekonomické komise:
Ing. Jiří Topinka se narodil 11. února 1966 ve Strakonicích. Jako závodník byl spojen s místním oddílem ČZ, později především s moravskou metropolí Brnem a zdejší Moravskou Slavií. Působí jako odborník na daňové poradenství, v atletickém prostředí se uplatnil jako oddílový i krajský hospodář. V letech 2001 až 2005 byl členem organizační komise ČAS, od roku 2008 pracoval jako člen ekonomické komise. Je členem odborového kolegia daňových poradců, publikuje a přednáší.

Adam Pražák

Vytisknout