přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

23. listopadu 2011, 11:26

Tisková zpráva ze schůze výboru ČAS

Červnová schůze výboru ČAS dne 6. 6. 2006 v Praze

Místopředseda ČAS Libor Varhaník přivítal přítomné a zahájil schůzi výboru. * Provedena kontrola zápisu z minulého jednání. * Byl schválen termín Valné hromady 2007 – uskuteční se dne 14. 4. 2007 v Masarykových kolejích. * Předseda trenérské rady ČAS Václav Fišer seznámil přítomné se způsobem nominace na EP, EP ve vícebojích a ME v běhu do vrchu. * Předseda soutěžní komise Ladislav Kňákal seznámil přítomné s návrhem hlavních termínů pro rok 2007. Hlavní změnou je přesunutí mistrovství ČR v přespolním běhu po několika letech opět do jarního termínu. Výbor vzal návrh na vědomí. * Ředitel ČAS František Fojt předložil plán práce výboru ČAS na 2. pololetí 2006. Výbor ČAS po diskusi schválil termíny jednání výboru na dny 4. 7., 28. 7., 5. 9., 3. 10., 7. 11. a 28. 11. * Předseda ekonomické komise Vladimír Tikal předložil zprávu o výsledcích hospodaření společnosti Česká atletika, s. r. o. za rok 2005. Výbor vzal zprávu na vědomí. * Porada předsedů KAS s výborem ČAS byla navržena na 2. 12. 2006. * EAA zaslala členským federacím dopis s nabídkou pořadatelství mezinárodních soutěží pro rok 2009. Český atletický svaz má zájem o uspořádání mistrovství Evropy do 22 let v roce 2009. Příští schůze výboru se koná dne 4. 7. 2006 v Praze.

David Klempíř

Vytisknout