přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

24. října 2003, 13:43

Seminář ČOV k antidopingové politice a OH 2004

Ve čtvrtek 23. října 2003 se uskutečnil seminář k výkladu antidopingové politiky ČR a přípravě účasti českých sportovců na LOH 2004.

Jeho program vycházel z letošní světové konference o dopingu ve sportu konané v dánské Kodani. Na této konferenci byl také přijat světový antidopingový Kodex, který bude do sportovní praxe aplikovat i Český olympijský výbor jakožto základ boje proti dopingu ve sportu. Český olympijský výbor představil svůj antidopingový program a vydal rezoluci, kterou plenární zasedání ČOV přijalo 19. března 2003. Rezoluce ČOV obsahuje apel na sportovce, aby se na boji proti dopingu ve sportu sami aktivně podíleli. S vědomím nebezpečí dopingu ve sportu budou ČOV a sportovní svazy toto aktivní zapojení sportovců významně podporovat.

Český olympijský výbor dále informoval o ustavení Světové Antidopingové Agentury WADA. Rozvoj univerzálního antidopingového Kodexu WADA , který sleduje celosvětové sladění boje proti dopingu, bude ČOV taktéž podporovat.

Na semináři bylo také projednáno zabezpečení české výpravy na LOH 2004 v Aténách. Mezinárodní olympijský výbor uspořádá olympijský tábor mládeže, na který ČOV získal dvě místa. Výběr bude proveden v prosinci tohoto roku. 30. října se uskuteční schůzka zástupců ČOV s vedením Českého atletického svazu, na níž bude projednáno zabezpečení české atletické výpravy na olympijské hry. MUDr. Jaroslav Větvička informoval o zdravotnickém zabezpečení české reprezentace. Dále bylo konstatováno, že v platnost vstupuje systém zdravotní péče IZIP (internetové zdravotní informace pacienta).

Seminář ČOV dále představil Závazek sportovce ve věci dopingu ve sportu, který vyjadřuje stanovisko sportovce k boji proti dopingu. Tento materiál je zároveň jednou z podmínek ČOV k nominaci sportovců na LOH 2004 do Atén. 

Tomáš Klement

Vytisknout