přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

23. listopadu 2011, 11:26

Schůze výboru ČAS

Tisková zpráva z červencové schůze výboru ČAS, která se konala dne 4. 7. 2006 v Praze.

Předseda ČAS Karel Pilný přivítal přítomné a zahájil červencovou schůzi výboru ČAS. * Provedena kontrola zápisu. * Výbor ČAS schválil nominaci atletů na MU 17, MU 19 a MU 22. * Šéftrenér reprezentace Václav Fišer předložil výboru hodnocení EP v Praze 2006 ze sportovního hlediska, ředitel ČAS František Fot hodnocení z hlediska organizačního. Po následné diskusi výbor schválil hodnocení, čímž mj. hodnotí vystoupení české atletické reprezentace jako dobré, zvláště oceňuje překonání českých rekordů Z. Hejnovou na 400 m př. a štafetou 4x100 m žen. Po organizační stránce hodnotí výbor ČAS Evropský pohár jako velice zdařilý a oceňuje fakt, že ČR a Praha získaly další stadion s certifikací IAAF. Výbor ČAS se bude zabývat otázkou dalšího využívání strahovských stadionů pro českou atletiku. * Předseda organizační komise Dušan Molitoris předložil výboru jmenné složení pracovní skupiny, která se bude zabývat zpracováním úkolů z VH ČAS na zlepšení práce VH a případné úpravy stanov. Výbor předložený seznam schvaluje a ukládá předsedovi organizační komise, aby zajistil činnost této pracovní skupiny. * Šéftrenér reprezentace předložil návrh doprovodu reprezentace na mistrovství Evropy. Výbor písemný návrh schválil s upřesněním, že výprava bude rozšířena o tři trenéry. Výbor ČAS schválil dále návrh doprovodu pro mistrovství světa juniorů. * Oldřich Zvolánek seznámil výbor ČAS s přípravami organizačního výboru pro mistrovství světa do sedmnácti let příští rok v Ostravě. Výbor vzal zevrubnou informaci na vědomí. * Předseda soutěžní komise Ladislav Kňákal představil výboru návrh strategie soutěží od roku 2008. Po bohaté diskusi vzal výbor předložené návrhy na vědomí a uložil předsedovi soutěžní komise rozpracováním návrhu do příštího jednání výboru ČAS. * Výbor vzal na vědomí zprávu o čerpání rozpočtu k 31. květnu 2006. * Ředitel ČAS informoval výbor o zpřísnění dopingových pravidel ze strany IAAF. * Předseda soutěžní komise podal výboru informaci o výběrovém řízení na pořadatele mistrovství pro rok 2007. Celkem projevilo zájem o pořádání domácích šampionátů 19 oddílů.


Nominace ČR na mezistátní utkání „17“ naleznete zde.

Nominace ČR na mezistátní utkání „19“ naleznete zde.

Nominace ČR na mezistátní utkání „22“ naleznete zde.

David Klempíř

Vytisknout