přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

23. listopadu 2011, 11:26

Předsednictvo Českého atletického svazu

Zpráva ze zasedání Předsednictva Českého atletického svazu, které se uskutečnilo v pátek 31. 10. 2008.

Předsednictvo ČAS řídil předseda Karel Pilný. * P ČAS odsouhlasilo, že na webových stránkách ČAS i KAS se nebude zveřejňovat celá evidence rozhodčích, pouze delegace rozhodčích. Závěr předsednictva ČAS bude projednán  na Výboru ČAS 1. listopadu. * P ČAS schválilo zásady a časový harmonogram pro zpracování Rozpočtového záměru pro rok 2009. * P ČAS vzalo na vědomí zprávu z konventu Evropské atletiky, konaném 16. – 18. října 2008 v Amsterodamu. * P ČAS schválilo předložený materiál „Termínová listina 2009“ a uložilo předsedovi soutěžní komise ČAS, aby ho průběžně doplňoval o termíny dalších závodů a zveřejnil do 28. listopadu 2008 v brožurce Atletické soutěže 2009, I. díl a do 27. února 2009 v brožurce Atletické soutěže 2009, II. díl. * P ČAS vzalo na vědomí plán školení a doškolování rozhodčích a trenérů pro rok 2009. * Záležitost případné kandidatury ČAS na uspořádání MS v běhu do vrchu v ČR nebyla na P ČAS projednávána vzhledem k absenci potřebných písemných materiálů. * P ČAS uložilo předsedovi organizační komise ČAS zvážit formu písemného podkladu pro organizační přípravu valné hromady a předložit na prosincovém zasedání P ČAS. * P ČAS nesouhlasilo s předloženým návrhem „Odměny za výkon funkce v Předsednictvu ČAS“. * P ČAS vzalo na vědomí čerpání rozpočtu ČAS k 30. 9. 2008. * P ČAS schválilo návrh na úpravu směrnice ČAS 2/2007, že z přihlášky oddílů k činnosti bude od roku 2009 vypuštěna tabulka D v příloze č. 2 – evidence výkonnostních tříd. * P ČAS schválilo předložený návrh nominace organizačních delegátů M ČR 2009 a vzalo na vědomí nominaci technických delegátů M ČR 2009. * P ČAS vzalo na vědomí předložený návrh hlavních rozhodčích pro M ČR 2009. * P ČAS schválilo přehled překonaných a vyrovnaných rekordů ČR v roce 2008. * P ČAS uložilo předsedovi komise mládeže předložit návrh koncepce „Struktura článku talentované mládeže ČAS (Sportovní střediska)“  na příští zasedání P ČAS. * P ČAS obdrželo předložený „Návrh na publikaci ke 100 letům od založení IAAF“ a po diskusi doporučilo, aby Archivní komise k tomuto návrhu připravila konkrétnější specifikaci obsahu publikace. * P ČAS souhlasilo s návrhem nominovat Annu Pichrtovou na členství v komisi EAA pro běhy do vrchu. *

Karolína Farská

Vytisknout