přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

23. listopadu 2011, 11:26

Předsednictvo ČAS

Tisková zpráva ze zasedání předsednictva ČAS ze dne 22. ledna 2008 včetně schválené nominace na MU v halových vícebojích.

Jednání řídil předseda ČAS Karel Pilný. Přivítal přítomné a zahájil jednání. * Byla provedena kontrola zápisu z minulého jednání. * Předsednictvo provedlo kontrolu plnění úkolů, vyplývajících z jednání VH 2007 a uložilo předsedovi organizační komise Dušanu Molitorisovi připravit zprávu na jednání výboru ČAS v dubnu 2008. * Předsednictvo dále schválilo předložený písemný materiál o přípravě zasedání výboru ČAS. * Předseda soutěžní komise Ladislav Kňákal předložil návrh soutěžního řádu pro rok 2008. Předsednictvo po zevrubné diskusi schválilo materiál s tím, že v soutěžích I. ligy v soutěžním ročníku 2008 bude zavedena bonifikace za splnění výkonnostních tříd. * Předseda komise rozhodčích Oskar Opavský informoval o školení a seminářích rozhodčích v roce 2007, předsednictvo vzalo zprávu na vědomí. * Předseda komise mládeže Vít Rus a svazová trenérka Iveta Rudová předložili závěry z oponentur článků talentované mládeže. Předsednictvo písemnou zprávu projednalo a ukládá a) připravit vydání příslušných metodických pokynů ČAS, b) jednat ve smyslu závěrů z diskuse a c) připravit ve spolupráci s MK ČAS a TR ČAS komplexnější vyhodnocení systému péče o talentovanou mládež za celý olympijský cyklus. * Předsednictvo ČAS schválilo Směrnici č. 1/2008 o náhradách cestovních výdajů v roce 2008. * Šéftrenér Václav Fišer zhodnotil loňské ME v krosu. Předsednictvo ČAS vzalo hodnocení na vědomí. * Předsednictvo ČAS schválilo nominaci na mezistátní utkání v halových vícebojích, vyúčtování státních dotací za rok 2007 a dále jednotlivé delegáty za P ČAS na VH jednotlivých KAS. * Předseda ČAS informoval o lednovém jednání výkonného výboru EAA. * Místopředseda ČAS Oldřich Zvolánek seznámil předsednictvo s výstupy prosincového jednání DR ČAS. Členové předsednictva mu zašlou zpět své písemné připomínky. * Příští jednání se uskuteční 25. února 2008 v Praze.

SCHVÁLENÁ NOMINACE:

Mezistátní utkání v halových vícebojích (2.-3. 2008, Sheffiled)

MUŽI
Josef Karas
Stanislav Sajdok
David Sazima
Tomáš Nešvera
(náhr. Antonín Vácha)

ŽENY
Denisa Ščerbová
Nikol Ogrodníková
Eliška Klučinová
Jana Korešová
(náhr. Kateřina Konvalinková)

David Klempíř

Vytisknout