přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

23. listopadu 2011, 11:26

Předsednictvo ČAS

Zpráva z jednání Předsednictva ČAS ze dne 9 . 9. 2008.

Předsednictvo ČAS řídil předseda Karel Pilný. * Předsednictvo souhlasilo s písemně předloženým návrhem změn v rozpočtovém záměru ČAS na rok 2008 a vzalo na vědomí písemně předložené čerpání rozpočtu ČAS k 31. 7. 2008. * P ČAS projednalo písemně předložené hodnocení mistrovství ČR mužů a žen v Táboře a ocenilo způsob jeho zpracování. Předsednictvo ČAS doporučuje všem svým členům přijmout závěry z tohoto hodnocení pro další práci svých komisí a uložilo zajistit, aby tento materiál, doplněný o závěry předsednictva, byl dán k dispozici pořadatelům příštích mistrovství ČR. * P ČAS projednalo předložený návrh „Obsahová příprava zasedání Výboru ČAS dne 1. 11. 2008“ a uložilo upravit jej o závěry Předsednictva a předložit jej na  Předsednictvo ČAS 7. října 2008. P ČAS souhlasilo s předloženým návrhem „Organizační zabezpečení zasedání Výboru ČAS dne 1. 11. 2008.“ * P ČAS zhodnotilo vystoupení české reprezentace na MSJ jako průměrné. Schválilo návrh odměn.  P ČAS dále projednalo situaci při konfirmaci závodníků na 100 metrů při MSJ a konstatovalo, že došlo k pochybení technického vedoucího, který se na místě závodníkovi omluvil, a uložilo odpovědět na dopisy předsedovi Jihočeského KAS a atletickému oddílu SK Čéčová. * P ČAS zhodnotilo vystoupení české reprezentace na ME v běhu do vrchu jako průměrné. Schválilo návrh odměn. * P ČAS vzalo zprávu „Hodnocení MU družstev do 22 let Francie – Španělsko – ČR“ na vědomí a hodnotí MU jako vydařené. * P ČAS vzalo na vědomí zprávu o hodnocení OH. Ziskem jedné zlaté medaile a 23 bodů se česká atletika umístila na 16. místě na světě. P ČAS výsledek atletické reprezentace na OH 2008 oceňuje a hodnotí úroveň vystoupení české atletické reprezentace pozitivně. P ČAS schválilo odměny za mimořádné výkony dle předloženého návrhu. P ČAS uložilo šéftrenéru analyzovat podněty a poznatky z hodnocení OH a výstupy zapracovat do koncepce činnosti TR ČAS pro příští OH cyklus. * P ČAS schválilo nominaci na MU do 22 let, které se uskuteční 20. září v Litomyšli a rozhodlo neúčastnit se MS v půlmaratonu. *  P ČAS projednalo průběžné plnění úkolu „Ochrana osobních údajů“ a dohodlo se o dalším postupu. * P ČAS vzalo na vědomí informaci o organizačním zabezpečení a průběhu SP v běhu do vrchu veteránů. * P ČAS schválilo směrnici o vedení účetnictví a hospodaření ke dni 1. 10. 2008.*  P ČAS projednalo předložený materiál k Poháru rozhlasu 2009 a souhlasilo v principu (zrušení rozdělení na vesnické a městské školy, finále místo Setkání vítězů) s navrhovanými změnami s tím, že uložilo předsedovi Komise mládeže svolat schůzku garantů Poháru rozhlasu a návrh ve smyslu doporučení Předsednictva s nimi dopracovat. *

Karolína Farská

Vytisknout