přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

23. listopadu 2011, 11:26

Předsednictvo ČAS

Zpráva ze zasedání Předsednictva ČAS ze dne 7. 7. 2008.

Jednání řídil předseda ČAS Karel Pilný. Předsednictvo ČAS v souladu s nominačními kritérii schválilo návrh nominace na Olympijské hry 2008 (splněné A a B limity k 7. 7. 2008) a pověřilo předsedu ČAS Karla Pilného projednat případné nezbytné změny v  nominaci závodníků na plénu ČOV 16. 7. 2008 a případné další změny do konečného termínu nominace 22. 7. s předsedou ČOV Milanem Jiráskem. P ČAS schválilo návrh komise mládeže na obsazení pozice vedoucího trenéra SCM KKAS kandidátem Mgr. Liborem Dočkalem. P ČAS vzalo na vědomí ústní informaci předsedy ČAS Karla Pilného a potvrzuje své záměry uspořádat v 02 aréně mistrovství republiky v termínu předcházejícímu mezinárodnímu mítinku. P ČAS vzalo na vědomí zprávu o činnosti komise mládeže ČAS za první pololetí roku 2008. P ČAS vzalo na vědomí informaci o vystoupení české atletické reprezentace na Evropském poháru a zhodnotilo její vystoupení jako vynikající. P ČAS zhodnotilo vystoupení české atletické reprezentace na Evropském poháru ve vícebojích a vystoupení na mezistátním utkání dorosteneckých družstev do 17ti let ČR – Maďarsko – Slovensko jako uspokojivé.  P ČAS vzalo na vědomí informaci Dr. Tikala o jednání se zástupci Škody Plzeň s upřesněním podmínek ke konání M ČR a vyžádání písemných záruk s plněním těchto podmínek. Stejné podmínky budou vyžadovány i od druhého kandidáta M ČR pro rok 2009. P ČAS projednalo navržený termín TNT Fortuna mítinku na Kladně -  23. a 24. června 2009, s navrženým termínem souhlasí a doporučí IAAF zařazení do IAAF Combined Events Challenge za předpokladu, že účast českých závodníků na mítinku podléhá rozhodnutí šéftrenéra v souladu s nominací na EP ve vícebojích. P ČAS vzalo  na vědomí zprávu delegáta ČAS Dušana Molitorise týkající se TNT Fortuna mítinku a M ČR dorostu a juniorů.

Karolína Farská

Vytisknout