přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

23. listopadu 2011, 11:25

Praha přišla o halové ME

Evropská atletická asociace zamítla kandidaturu Prahy na pořádání mistrovství Evropy v hale (HME) v roce 2009.

V plánovaném místě konání HME, Sazka Aréně, je totiž podle komisařů EAA nedostatečná viditelnost a může též nastat problém s instalací atletické dráhy. Kandidaturu na uspořádání HME v Praze v roce 2009 Český atletický svaz podal Evropské atletické asociaci letos v únoru. Věděli jsme, že uspořádání takové akce vyžaduje velké organizační úsilí, zvládnutí mnoha překážek a také nemalé finanční náklady a byli jsme připraveni to v zájmu české atletiky, českých sportovců a diváků, podstoupit.

Sazka Aréna je nová, velká, víceúčelová hala. Víme, že není jednoduché ve víceúčelové hale pořádat velkou atletickou akci, jako je HME, protože prostorové nároky na halovou atletiku a její závodní plochu výrazně převyšují nároky všech ostatních halových sportů. Pro umístění atletické dráhy je zapotřebí zcela zasunout všechny vysunovatelné divácké tribuny (cca 18 prvních řad) v základní rovině haly, čímž vznikne prostor pro atletický ovál, ale dráha s oválem v základní rovině haly je tím pádem v úrovni o cca 4,5 metru níže, než začínají divácká místa. Spolu s vedením Sazka Arény jsme připravili projekt instalace klopené atletické šestidráhy o délce 200 metrů do úrovně základní plochy Sazka Arény. Velikost dráhy je taková, že na délku prakticky zaplní celý prostor arény, na šířku umožňuje instalovat vedle dráhy několik řad pracovních míst, například pro komentátory. Víme, že takové umístění atletické dráhy do víceúčelové haly znamená sníženou či omezenou viditelnost diváků, novinářů a všech návštěvníků na atletickou dráhu – přesněji na tu část, která je pod místem, kde člověk sedí. Avšak byli jsme přesvědčeni o tom, že kvalita Sazka Arény a její služby, včetně možnosti sledování atletiky na videokostce pod střechou, toto omezení přímé viditelnosti nahradí.   

V neposlední řadě je třeba uvést, že i v nedávné minulosti byla HME v atletice pořádána v některé z víceúčelových hal, která požadavek viditelnosti také zcela nenaplňovala. Zřejmě nejvýraznější byla tato situace při HME 1996 v hale Globen ve Stockholmu. 

EAA vyslala do Prahy k posouzení naší kandidatury dne 26. července 2005 hodnotící komisi za účasti EBU (European Broadcasting Union). Ta s námi jednala celý den v Sazka Aréně. Již na místě vyjadřovali její členové pochybnosti o možnosti HME v Praze uspořádat, a to právě z důvodů snížené viditelnosti na celou atletickou dráhu. Na vyžádání EAA jsme dodali požadované výkresy, zaměření dráhy a další informace o rozměrech SAZKA Arény, velikosti dráhy, jejím umístění a další údaje.

EAA však naši kandidaturu na uspořádání HME v Sazka Aréně v roce 2009 odmítla. Důvodem je, podle dopisu předsedy EAA, že EAA zaprvé nemůže akceptovat a nepovažuje za poctivé, aby značná část diváků a pracovníků médií nemohla vidět na značnou část dráhy a zadruhé považuje za příliš riskantní instalovat v aréně atletický ovál s minimálním prostorem pro možné úpravy.

Pro úplnost informace je zapotřebí říci, že zcela shodný problém nastal v Madridu před letošním úspěšným halovým mistrovstvím Evropy. Také v Madridu byla postavena nová  víceúčelová hala na místě původní, která vyhořela. Při klasickém umístění dráhy v základní rovině haly by na atletickou dráhu byla i v Madridu viditelnost silně omezena. Majitel haly, město Madrid, se však rozhodl tento problém vyřešit tím, že za nemalé finanční prostředky zvýšil pomocí kovové lešenářské konstrukce v průběhu několika týdnů celou základní plochu pro atletiku o cca 4 metry. Víme ale, že toto řešení v Madridu bylo použito pouze pro letošní HME, v madridské hale už se nikdy atletika konat nemá a město staví pro atletiku novou, jednoúčelovou a tedy čistě atletickou halu.

Řešení, použité v Madridu, by znamenalo obrovské a nesmyslně vynaložené finanční prostředky a jak Český atletický svaz, tak i SAZKA Aréna s ním proto nepočítají.

Český atletický svaz bere na vědomí rozhodnutí EAA o odmítnutí naší kandidatury. Dozvěděli jsme se následně také, že EAA odmítla i kandidaturu druhého kandidáta, města Istanbul. To znamená, že na nejbližším zasedání Rady EAA 1.–2. října 2005 se o dějišti HME v atletice v roce 2009 nebude jednat.
                                                                           Karel Pilný, předseda ČAS