přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

23. listopadu 2011, 11:25

Postavení místopředsedů ČAS

Slovo předsedy Českého atletického svazu ing. Karla Pilného k postavení místopředsedů ČAS.

Vážení přátelé,

termín valné hromady ČAS se blíží, nastává čas podávání návrhů na kandidáty do funkcí v ČAS na další čtyřleté období a já bych rád zaujal stanovisko k postavení místopředsedů Českého atletického svazu, zejména proto, že tato věc není všemi stejně chápána a hlavně – měla by nastat výrazná změna.

Výbor ČAS je, na rozdíl od např. výkonných výborů ČOV a ČSTV, volen tak, že jeho členy se stanou ti funkcionáři, kteří jsou zvoleni předsedy předem stanovených odborných komisí ČAS. Tím mají členové výboru ČAS konkrétní výkonnou „pravomoc“ a odpovídají se ze své činnosti valné hromadě ČAS, jež je do funkcí zvolila. Místopředsedové ČAS jim nejsou přímo nadřízeni.

Až dosud neměl místopředseda ČAS jinou konkrétní odpovědnost, než zastupovat předsedu v případě nepřítomnosti, resp. plnit úkoly, uložené mu výborem. Zásadní změna do budoucna byla jednomyslně požadována předsedy krajských atletických svazů a výbor ČAS se na společné poradě s předsedy KAS s tímto názorem ztotožnil. Pevně věřím, že předsedové všech KAS a PAS připravují v působnosti svých krajů návrhy na místopředsedy ČAS podle naší společné dohody a rozhodnutí. Jaké je toto rozhodnutí a co by tedy mělo čekat budoucí dva místopředsedy ČAS?

Bylo rozhodnuto, aby do budoucna jeden z místopředsedů ČAS měl za úkol zabývat se ve výboru ČAS vším, co se týká základních článků a obecně atletického hnutí. Protože v dalším funkčním období nebude působit komise pro oddíly a kluby jeví se pro všechny srozumitelné, že tento místopředseda by měl mít ve výboru ČAS na starosti oddíly, kluby a  krajské atletické svazy. Je pak na něm a na novém výboru ČAS, zda si k tomu vytvoří stálou pracovní skupinu, komisi apod.

Bylo rozhodnuto, aby do budoucna druhý z místopředsedů ČAS měl za úkol zabývat se vnějšími vztahy ČAS. Z mého pohledu to znamená být aktivní zejména v mezinárodní atletické diplomacii (ve vztahu k IAAF a EAA), ale také budovat nové kontakty mimo ČAS u nás doma. Je zcela evidentní, při současném vážném úsilí ČAS dosáhnout pořadatelství halového ME v Praze v roce 2009, že tento místopředseda ČAS by měl řídit organizační výbor a přípravy HME.Tím by měl nejen postaráno o velké pracovní vytížení po celé funkční období, ale mohl současně maximálně efektivně dosáhnout zamýšleného cíle – zahraničních i domácích kontaktů na nejvyšší možné úrovni.

A ještě jednu informaci závěrem, která je zcela nová: Výbor ČAS na svém zasedání 22. února 2005 rozhodl kandidovat Ostravou na uspořádání mistrovství světa mládeže do 17 let v roce 2007 a zdá se, že nám může být toto mistrovství přiděleno. I zde bude zapotřebí na úrovni vedení ČAS, zejména jeho předsedy a místopředsedů, najít cestu osobní odpovědnosti za organizaci takového MS v Ostravě.

Jsem přesvědčen o tom, že v rámci našeho svazu najdeme dostatek dobrých kandidátů na funkce v novém výboru ČAS.
                               
                                                                              Karel Pilný
                                                                              Praha, 24. 2. 2005