přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

23. listopadu 2011, 11:26

Listopadové jednání výboru ČAS

Tisková zpráva z druhého listopadového jednání výboru ČAS, které se uskutečnilo dne 28. 11. 2006 v Praze.

Druhou listopadovou schůzi výboru ČAS řídili předseda ČAS Karel Pilný a místopředseda ČAS Oldřich Zvolánek. * Byl schválen zápis z minulého jednání. * Výbor ČAS schválil předložené nominace delegátů a zástupců ČAS na mistrovské a mezinárodní soutěže ČAS 2007. * Předseda organizační komise předložil výboru materiály k přípravě VH ČAS 2007. Výbor ČAS souhlasí s výroční zprávou dle předloženého návrhu a souhlasí také s programem VH ČAS s možnou úpravou na poradě předsedů KAS a výboru ČAS. Výbor ČAS také schválil klíč pro volbu delegátů na VH. * VH ČAS se uskuteční 31. března 2007 od 10:00 hodin v hotelu Belvedere v Praze. * Předseda ekonomické komise předložil výboru souhrn ekonomických materiálů zaměřených ke zpracování rozpočtového záměru pro rok 2007. Výbor ČAS souhlasil s předložením materiálu na poradě předsedů KAS s výborem ČAS. * Šéftrenér ČAS seznámil členy výboru s návrhem nominace na mistrovství Evropy v krosu. Výbor ČAS nominaci schválil v předložené podobě. * Šéftrenér ČAS dále podal obsáhlý výklad ke koncepci přípravy reprezentace pro rok 2007. Po diskusi výbor ČAS předložený materiál schválil. * Předseda komise rozhodčích předložil přehled překonaných a vyrovnaných rekordů v roce 2006. Výbor ČAS materiál schválil. * Výbor ČAS schválil ustanovení, že v hod oštěpem o váze 700 gramů se stává od 1. 1. 2007 mistrovskou disciplínou pro kategorii dorostu. * Místopředseda ČAS Libor Varhaník seznámil přítomné s návrhem na změnu periodicity Atletických listů s tím, že konkrétní návrh bude předložen na poradě předsedů KAS s výborem ČAS. * Výbor ČAS se dohodl na termínu svých schůzí na 1. poletí roku 2007 takto: 16. 1., 13. 2., 8. 3., 17. 4., 15. 5. a 12. 6. * Příští jednání výboru ČAS se uskuteční v úterý 16. ledna 2007.

David Klempíř

Vytisknout