přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

23. listopadu 2011, 11:26

Jednání výboru ČAS

Tisková zpráva z prvního zasedání výboru ČAS, které se uskutečnilo v sobotu 27. října 2007 v Praze.

První zasedání výboru ČAS řídil předseda Českého atletického svazu Karel Pilný. Přivítal přítomné a zahájil jednání. * Po úvodní rozpravě o představách práce výboru ČAS uložil výbor předsednictvu upřesnit čl. 9 Jednacího řádu předsednictva ČAS ve smyslu vznesené připomínky. * Výbor ČAS projednal a schválil návrh svého jednacího řádu. * Předseda navrhl stěžejní body jarního  zasedání výboru v roce 2008, předseda ekonomické komise ČAS navrhl termín tohoto jednání vzhledem k ekonomickým otázkám svazu. Výbor ČAS souhlasí s tím, že na svém jarním zasedání projedná kromě případných dalších bodů jednání výsledky hospodaření ČAS za rok 2007, rozpočtový záměr pro rok 2008, výroční zprávu za rok 2007 a kontrolní zprávu dozorčí rady ČAS za rok 2007. Výbor zároveň rozhodl o termínu zasedání na středu 30. dubna 2008 od 10:00 hodin. * Předseda ČAS informoval výbor o aktivitách souvisejících s přípravami Prahy na OH. * Výbor ČAS jmenoval na návrh předsedy dozorčí rady ing. Josefa Tůmu a ing. Milana Prášila za členy DR ČAS. * Předseda komise mládeže Vít Rus podal informace k situaci okolo SCM, ST a SG. * V následné debatě na volné téma bylo vzneseno mnoho připomínek a námětů pro podzimní zasedání výboru ČAS. * Výbor ČAS jmenoval Jiřího Hetfleiše čestným členem ČAS u příležitosti jeho životního jubilea 80 let za mnoho let poctivé práce pro rozvoj české atletiky. * Předseda ČAS poděkoval přítomným za přínosné náměty a zakončil zasedání.

David Klempíř

Vytisknout