přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

23. listopadu 2011, 11:26

Jednání výboru ČAS

Tisková zpráva z únorového jednání výboru Českého atletického svazu, které proběhlo v úterý 13. února 2007.

Jednání řídil předseda ČAS Karel Pilný. * Byla provedena kontrola zápisu z minulého jednání. * Předseda ekonomické komise Vladimír Tikal předložil zprávu o čerpání rozpočtu ČAS za rok 2006. Z materiálu vyplývá, že hospodaření ČAS skončí s nižším schodkem, než bylo plánováno. Předseda komise však upozornil přítomné, že předložená čísla nejsou definitivní. Výbor vzal informace na vědomí a uložil předsedovi komise zprávu dopracovat a předložit na VH ČAS. * Předseda ekonomická komise dále předložil výboru návrh rozpočtového záměru na rok 2007, který je připraven jako vyrovnaný. Výbor ČAS schválil předložený materiál a uložil předsedovi ekonomické komise dopracovat jej dle připomínek a připravit k předložení na VH ČAS. * Výbor ČAS schválil návrh ekonomické komise předložit na VH ČAS návrh na zvýšení poplatku za přihlášení k činnosti na 2000 Kč. * Ředitel ČAS František Fojt seznámil výbor s každoroční inventarizací majetku sekretariátu ČAS. Výbor zprávu schválil. * Předseda organizační komise Dušan Molitoris seznámil členy výboru s přípravami výroční zprávy a dalších podkladů pro VH ČAS. * Předseda organizační komise dále představil členům výboru analýzu činnosti jednotlivých složek ČAS. Výbor materiál prodiskutoval a uložil jednotlivým komisím ČAS projednat materiál a zaslat své názory a náměty předsedovi organizační komise. * Šéftrenér Václav Fišer předložil hodnocení mezistátního utkání v halových vícebojích. Výbor materiál schválil se závěrem, že vystoupení reprezentace se vydařilo. Utkání bylo přínosem a splnilo svůj účel. * Předseda komise rozhodčích Oskar Opavský seznámil přítomné s delegací hlavních rozhodčích na letní soutěže ČAS. Výbor delegaci schválil s tím, aby komise rozhodčích při dalších delegacích přihlížela k ekonomickým aspektům. * Výbor delegoval Vladimíra Tikala na VH ČSTV. * Výbor ČAS schválil rozšíření soutěžní komise o Jindřicha Linharta. * Místopředseda ČAS Libor Varhaník informoval členy výboru o zasedání Rady EAA v Birminghamu dne 5. března. Český atletický svaz bude na Radě obhajovat kandidaturu na pořádání mistrovství Evropy do 22 let v Ostravě pro rok 2009. Výbor vzal informaci na vědomí. * Příští řádné jednání výboru ČAS se uskuteční 8. března 2007, mimořádná schůzka k nominaci na HME proběhne 25. února 2007.

David Klempíř

Vytisknout