přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

23. listopadu 2011, 11:26

Jednání výboru ČAS

Tisková zpráva z jednání výboru ČAS ze dne 3. října 2006.

Říjnovou schůzi výboru ČAS řídil předseda ČAS Karel Pilný. * Výbor vzal na vědomí zprávu o stavu čerpání rozpočtu ČAS k 31. 8. 2006, kterou předložil předseda ekonomické komise Vladimír Tikal. * Předseda ekonomické komise také předložil členům výboru zásady pro zpracování rozpočtového záměru Českého atletického svazu pro rok 2007. Výbor předložený materiál schválil. * Místopředseda výboru Libor Varhaník seznámil přítomné s návrhem na uspořádání pravidelné ankety „Atlet roku“ pro rok 2006. Výbor předložený materiál schválil. * Předseda organizační komise Dušan Molitoris seznámil výbor se zahájením příprav VH ČAS 2007 a s prací skupiny pro úpravu stanov. Výbor ČAS po diskusi přijal tyto závěry: 1) VH bude konána v místě se stolovým uspořádáním dne 31. března 2007; budou dodrženy platné stanovy a jednací řád; výbor doporučuje frekvenci VH ČAS 1x za 2 roky. Zároveň ukládá připravit příslušné návrhy nezbytných úprav stanov pro VH v březnu 2007. Tyto návrhy budou projednány na poradě předsedů KAS s výborem ČAS dne 2. 12. 2006. 2) Výbor ukládá připravit návrh na volby pro VH ČAS 2009 podle platných stanov ČAS k rozhodnutí na VH ČAS v březnu 2007. * Předseda soutěžní komise Ladislav Kňákal předložil výboru ČAS návrh struktury mistrovských soutěží řízených ČAS od roku 2008. Po zevrubné diskusi výbor ČAS uložil předsedovi soutěžní komise zapracovat do návrhu připomínky, které zazněly v diskusi. Ladislav Kňákal upravený návrh zveřejní na internetových stránkách ČAS a definitivní návrh předloží na VH ČAS 2007. * Výbor ČAS schválil pořadatele mistrovství ČR pro rok 2007 a rozhodl pro ně uspořádat školící seminář. * Příští jednání výboru ČAS se koná v úterý 7. listopadu 2006.

David Klempíř

Vytisknout