přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

23. listopadu 2011, 11:26

Jednání předsednictva ČAS

Tisková zpráva z dubnového zasedání předsednictva ČAS ze dne 17. dubna 2007 v Praze.

Předsednictvo ČAS na svém zasedání, které řídil předseda ČAS K. Pilný, projednalo nejprve závěry valné hromady ČAS dne 31. března. Uložilo předložit na květnové zasedání předsednictva návrh na ustavení nového výboru ČAS (členové předsednictva a předsedové krajských svazů) a způsob jeho funkce. Rozhodlo o kompetencích při plnění jednotlivých usnesení valné hromady a stanovilo konkrétní termíny. Rozhodlo o legislativním dokončení novelizovaných stanov ČAS a jejich předložení k registraci MV ČR po autorizaci předsedou ČAS.

Předsednictvo v dalším jednání vzalo na vědomí informaci předsedy o jednání komise magistrátu hl. m. Prahy o přípravě kandidatury Prahy na olympijské hry 2016 resp. 2020 a o tom, co vše z toho vyplývá pro českou atletiku jako hlavní olympijský sport. Na vědomí vzalo i výsledky sobotního kongresu EAA v Cannes, kde předseda ČAS obhájil funkci pokladníka a L. Varhaník funkci člena soutěžní komise pro další čtyřleté funkční období. Předsednictvo dále vzalo na vědomí informaci o přípravách červencového MS v atletice do17 let v Ostravě, informaci o průběhu a závěrech valné hromady ČSTV, hodnocení účasti na MS v přespolním běhu v Mombase, mistrovství ČR a mezistátní utkání v chůzi v Poděbradech, informaci o činnosti komise rozhodčích ČAS a o přestupech v ČAS.

Předsednictvo přijalo informaci o nižších dotacích MŠMT a ČOV pro rok 2007, než jsou ve svazovém rozpočtu a naopak o vyšších dotacích z vlastních zdrojů. Uložilo proto  předsedovi ekonomické komise připravit první návrh změny rozpočtu ČAS na zasedání v červnu. Předsednictvo schválilo návrhy ředitele ČAS F. Fojta na uplatnění změn v zákoníku práce v činnosti sekretariátu ČAS v souvislosti se strukturou a úkoly ČAS. Předsednictvo se rovněž zabývalo náměty na zlepšení své činnosti v dalším období a při součinnosti s nově ustavovaným výborem ČAS. V závěru jednání pak předseda ČAS K. Pilný informoval předsednictvo ČAS o svém rozhodnutí nekandidovat již na nejbližší řádné volební valné hromadě ČAS po olympijských hrách v Pekingu 2008 do funkce předsedy ČAS.

David Klempíř

Vytisknout