přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

23. listopadu 2011, 11:27

Jednání Předsednictva ČAS

Přinášíme Vám informaci z jednání Předsednictva Českého atletického svazu.

P ČAS řídil předseda ČAS Libor Varhaník. * P ČAS schválilo předložený návrh směrnice ČAS č. 7/2009 o poplatcích a odměnách v Českém atletickém svazu. * Předsednictvo ČAS schválilo s úpravami obsahovou přípravu jarního zasedání výboru ČAS v roce 2010. * P ČAS schválilo s úpravami Trenérské informace 2010 předložené šéftrenérem Tomášem Dvořákem. * P ČAS vzalo na vědomí návrh plánu práce ČAS na I. pololetí roku 2009 a uložilo doplnit jej dle připomínek členů P ČAS a programu jednotlivých komisí.  * P ČAS schválilo nominaci delegátů ČAS na mezinárodní závody konané na území ČR. * Místopředseda ČAS Oldřich Zvolánek podal informaci o činnosti organizačního výboru ME 2011. P ČAS vzalo předloženou informaci na vědomí a uložilo zapracovat do plánu práce ČAS na listopad 2010 zprávu o činnosti OV ME 2011. * P ČAS vzalo na vědomí informaci o projektu podpory předpřípravek a přípravek v oddílech a klubech. * P ČAS schválilo předložený materiál „Rozdělení finanční rezervy na činnost SpS v roce 2009“.* P ČAS schválilo dislokaci a finanční podporu SpS pro rok 2010 (s výjimkou AHA Vyškov, kterou se bude zabývat ustavená pracovní skupina ČAS). * P ČAS vzalo na vědomí zprávu z Rady EAA. * P ČAS vzalo na vědomí informaci z jednání pracovní skupiny soutěží družstev ČAS. * P ČAS schválilo ustavující rekord na 20 000 m na dráze – Ivana Sekyrová – 1:15:51. * P ČAS schválilo s úpravami předložený návrh Směrnice ČAS č. 8/2009 o registrovaných sportovcích a uložilo zveřejnit upravený materiál na webových stránkách ČAS. * P ČAS přijalo nový atletický klub AC Jablonec nad Nisou, o. s. za člena ČASu. * P ČAS vzalo na vědomí žádost asociace běžců do vrchu o podání kandidatury na uspořádání MS veteránů v běhu do vrchu v roce 2011 a uložilo vypracovat potřebnou dokumentaci dle kritérií WMRA a WMA, včetně garančních dopisů. * 

Karolína Farská

Vytisknout