přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

23. listopadu 2011, 11:26

Jednání Předsednictva ČAS

Zpráva ze zasedání Předsednictva ČAS, které se konalo 9. prosince.

Jednání zahájil a vedl předseda ČAS Ing. Karel Pilný. * P ČAS schválilo s úpravami písemně předložený „Návrh organizačního zajištění přípravy Výboru ČAS 28. března 2009“. * P ČAS schválilo s úpravami písemně předložený „Návrh organizačního zajištění přípravy Valné hromady ČAS 4. dubna 2009 včetně časového harmonogramu“ a  ukládá předsedovi organizační komise Dušanu Molitorisovi upravený materiál rozeslat členům P ČAS ihned. * P ČAS uložilo Dušanu Molitorisovi zpracovat časový přehled úkolů a odpovědnosti k Výboru a VH ČAS do konce roku 2008. * P ČAS souhlasí s uspořádáním VH ČAS v Nymburce (pokud by do Vánoc nebylo možné nalézt vhodné řešení v Praze). * P ČAS sděluje Českému olympijskému výboru, že delegátem do Pléna ČOV je předseda ČAS pan Karel Pilný. P ČAS dále předkládá ČOV návrh kandidatury Karla Pilného do výkonného výboru ČOV pro volby na Plénu ČOV dne 14. ledna 2009. * P ČAS projednalo předložený návrh ohledně Čestného členství ČAS konzultativně a ukládá svým členům doplnit připomínky v termínu do 15. ledna. P ČAS ukládá předsedovi ČAS doplněný návrh na P ČAS 10. února. * P ČAS vzalo „Trenérské informace 2009“ na vědomí. Schvaluje části II./6.1. III., IV. dokumentu s tím, že podle nich bude postupně rozhodovat o nominacích na vrcholné soutěže a přijímat další rozhodnutí. * Předsednictvo ČAS schválilo plán práce P ČAS na první pololetí 2009. * Předsednictvo ČAS bere na vědomí čerpání rozpočtu k 30. listopadu a písemně zpracovaný přehled o hospodaření ČAS v letech 1993 – 2008. * P ČAS schvaluje nominaci zástupců na mezinárodních akcích ČAS konaných v ČR (1. část sezóny 2009). P ČAS nominuje jako vedoucího výpravy na nejbližší MU v Zaragoze 31. ledna 2009 dr. Viktora Trkala. * P ČAS bere na vědomí písemné sdělení Heleny Fibingerové ohledně získávání finančních prostředků pro ČAS na rok 2009. * P ČAS bere na vědomí změnu místa konání mistrovství ČR žáků v hale z Jablonce nad Nisou do Prahy-Strahova. * P ČAS ukládá novelizovat registrační směrnici ČAS. * P ČAS souhlasí s předloženým návrhem „Koncepce Sportovních středisek atletiky (SpS)“ na roky 2009 – 2012 a specificky na 2009 a schvaluje prováděcí pokyn ČAS k činnosti SpS. * P ČAS souhlasí s předloženým návrhem „Koncepce Sportovních center mládeže atletiky (SCM)“ na roky 2009 – 2012 a specificky na 2009 a schvaluje prováděcí pokyn ČAS k činnosti SCM.

Michal Procházka

Vytisknout