přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

23. listopadu 2011, 11:26

Jednání předsednictva ČAS

Tisková zpráva z prosincového jednání předsednictva ČAS, které se uskutečnilo v úterý 11. prosince 2007 v Praze.

Jednání řídil místopředseda ČAS Libor Varhaník. Přivítal přítomné a zahájil jednání. * Byla provedena kontrola zápisu z minulého jednání. * Předseda organizační komise Dušan Molitoris a přizvaný zástupce České asociace ultramaratonců (ČAU) p. Tomáš Rusek informovali P ČAS o činnosti ČAU v roce 2007. P ČAS vzalo informace na vědomí. * Šéftrenér ČAS Václav Fišer předložil koncepci přípravy reprezentace pro rok 2008. Po zevrubné diskusi schválilo P ČAS obsáhlý materiál s tím, že oficiální brožura „Trenérské informace 2008“ bude vydána do 21. prosince 2007. * Předsednictvo ČAS schválilo termíny svých jednání na I. pololetí 2008 takto: 22. ledna, 25. února, 18. března, 8. dubna, 13. května a 17. června. Členové P ČAS zašlou své náměty na jednotlivá jednání řediteli ČAS Františku Fojtovi do 21. prosince 2007. * Předsednictvo ČAS rozhodlo o nominaci zástupců na mezinárodních akcích ČAS konaných v I. části sezony 2008 na území ČR. * Různé – P ČAS schválilo rekordy ČR, překonané v roce 2007. * Libor Varhaník informoval P ČAS o připravovaných nových stránkách www.atletika.cz. P ČAS bere jeho zprávu na vědomí. * Předseda ČAS popřál všem přítomným příjemné prožití Vánoc a mnoho úspěchů v roce 2008. * Příští jednání P ČAS se uskuteční 22. ledna 2008 v Praze.