přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

23. listopadu 2011, 11:26

Jednání předsednictva ČAS

Tisková zpráva z listopadového jednání předsednictva ČAS, které se uskutečnilo v Praze dne 20. listopadu.

Jednání řídil místopředseda ČAS Oldřich Zvolánek. Přivítal přítomné a zahájil jednání. * Byla provedena kontrola zápisu z minulého jednání. Předsednictvo (P) ČAS vzalo na vědomí ústní informaci o změnách všech článků péče o talentovanou mládež v důsledku jednání se zástupci MŠMT. * Předseda organizační komise Dušan Molitoris a zástupce sdružení organizátorů běžeckých závodů Ivo Domanský seznámili přítomné o činnosti sdružení. P ČAS vzalo písemný materiál a ústní informace na vědomí. * Ředitel ČAS František Fojt a zástupci organizačního výboru p. Šimůnek a pí Jirásková přednesli zprávu o organizačním zajištění MS v běhu do vrchu veteránů, které se uskuteční 6. září 2008 v Dolní Moravě. P ČAS vzalo informace o přípravách MS na vědomí. * Předseda soutěžní komise Ladislav Kňákal předložil návrh termínové listiny na rok 2008. P ČAS schvaluje předložený materiál včetně přesunu termínu mistrovství ČR v krosu na 5. dubna 2008 a ukládá předsedovi soutěžní komise doplnit do termínové listiny tradiční soutěže tak, aby I. díl Atletických soutěží 2008 byl uveřejněný do 30. listopadu 2007 a II. díl Atletických soutěží 2008 do 29. února 2008. * Předseda komise rozhodčích Oskar Opavský předložil plán školení a doškolování rozhodčích. P ČAS schválilo předložený materiál. * P ČAS schválilo plán školení a doškolování trenérů. * Předseda ekonomické komise Vladimír Tikal a předseda metodické komise seznámili P ČAS s plánem ediční činnosti pro rok 2008. P ČAS předložený plán schválilo. * Předseda organizační komise informoval P ČAS o slavnostním otevření rekonstruované CORNY haly v Jablonci nad Nisou dne 8. prosince 2007. * Předseda DR Viktor Trkal předložil komentář k „Evidenci výkonnostních tříd“ a „Zhodnocení soutěží družstev dospělých řízených ČAS“ s tím, že DR ČS se bude tématem zabývat na své schůzi 17. prosince 2007. * P ČAS schválilo delegaci hlavních rozhodčích pro I. část sezony 2008. * P ČAS schválilo návrh organizačních delegátů a vzalo na vědomí návrh technických delegátů pro všechna mistrovství ČR v roce 2008. * P ČAS bylo seznámeno s návrhy lineárního výpočtu ke stanovení přestupové částky od trenérů Patery a Lesáka. Pracovní skupina se bude touto problematikou zabývat v I. čtvrtletí 2008. *  P ČAS vzalo na vědomí informaci o čerpání rozpočtu ČAS k 31. 10. 2007. * Příští zasedání P ČAS se uskuteční v úterý 11. prosince 2007 v Praze.