přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

13. dubna 2010, 17:33

Jednání předsednictva ČAS

Přinášíme Vám zprávu ze zasedání Předsednictva ČAS.

Předsednictvo ČAS řídil předseda ČAS Libor Varhaník. * P ČAS schválilo zápis z minulého jednání. * P ČAS projednalo závěry ze zasedání Výboru ČAS konaného dne 27. března 2010 a uložilo řediteli ČAS zapracovat níže uvedené úkoly do plánu práce P ČAS: 1. projednat závěry ze zasedání výboru ČAS a z rozpravy v komisích ČAS, 2. Dopracovat návrh struktury mistrovských soutěží řízených ČAS od roku 2011, 3. Zpracovat organizační a obsahovou přípravu zasedání Výboru ČAS, které se bude  konat dne 23. října 2010, 4. Projednat možnost zpracování nového manuálu rozhodčích, 5. Průběžně zdokonalovat software Registrace ČAS a závodní kancelář. * P ČAS vzalo na vědomí informaci o průběhu přípravy reprezentace na vrcholné akce atletické reprezentace. * P ČAS zhodnotilo vystoupení účasti reprezentace na MU v chůzi. * P ČAS schválilo nominaci na Světový pohár v chůzi. * P ČAS schválilo národní rekordy z letošní halové sezony. * P ČAS uložilo vytvořit pracovní skupinu, která by zpracovala a předložila ucelený návrh začlenění běhání mimo dráhu do systému ČAS. * P ČAS uložilo J. Přibáňovi předložit návrh na uspořádání semináře pro kluby a oddíly na červencovém zasedání. * P ČAS schválilo nový atletický klub - 1. Atletický klub Chocerady. *

Karolína Farská

Vytisknout