přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

23. listopadu 2011, 11:26

Jednání předsednictva ČAS

Tisková zpráva ze zasedání předsednictva ČAS, které se uskutečnilo 18. září 2007 v Praze.

Předseda ČAS Karel Pilný zahájil jednání a přivítal přítomné. * Ředitel ČAS František Fojt provedl kontrolu zápisu z minulého jednání. * Šéftrenér Václav Fišer předložil návrh nominace reprezentace na MU do 15 let, MU do 22 let a na MS v silničním běhu. Předsednictvo ČAS chválilo dokumenty v předložené podobě. * Václav Fišer, František Fojt a předseda ekonomické komise Vladimír Tikal seznámili přítomné s hodnocením účasti reprezentace na MS. Předsednictvo ČAS hodnotí úroveň vystoupení české atletické reprezentace na mistrovství světa v Ósace jako velmi úspěšné. Mimořádně oceňuje výsledek všech finalistů Romana Šebrleho, Báry Špotákové, Kateřiny Baďurové, Nikoly Brejchové, Tomáše Janků, Jaroslava Báby a překonání českého rekordu Zuzanou Hejnovou. Předsednictvo dále schvaluje odměny za mimořádné výkony dle předloženého návrhu. *  Místopředseda ČAS Libor Varhaník předložil podkladový materiál o strategii účasti na 61. kalendářní konferenci EAA, která se uskuteční 12. října na Maltě. Předsednictvo vzalo návrh na vědomí a uložilo delegaci ČAS jednat na konferenci v souladu s předloženým návrhem. * Libor Varhaník dále seznámil přítomné s podkladovým materiálem na obsah a organizační zajištění ankety „Atlet roku 2007“. Předsednictvo ČAS schválilo předložený návrh a uložilo kompetentním osobám jednotlivé úkoly. * František Fojt podal zprávu o organizačním zajištění výboru ČAS dne 27. října 2007. Předsednictvo vzalo informaci na vědomí a uložilo zpracovat písemné podklady. * Karel Pilný předložil materiál „Strategie pořádání mezinárodních soutěží ČAS do roku 2015“.  Předsednictvo text projednalo a uložilo předsedovi upravit jej o náměty vzešlé z diskuze a předložit k posouzení výboru ČAS v říjnu 2007. * Úprava rozpočtového záměru pro rok 2007 bude projednána po skončení vyúčtování velkých mezinárodních soutěží, především MS. * Vladimír Tikal předložil přehled čerpání rozpočtu ČAS ke dni 31. 8. 2007. * Předseda soutěžní komise Ladislav Kňákal přednesl návrh pořadatelů jednotlivých mistrovství ČR pro rok 2008. Předsednictvo materiál schválilo (viz. příloha). * Předsednictvo ČAS vzalo na vědomí zprávu předsedy dozorčí rady Viktora Trkala k MS. * Předsednictvo ČAS přijalo stanovisko, ve kterém „zásadně nesouhlasí s jakýmikoliv úvahami na téma zrušení Dukly Praha, nebo jiného centra sportovní reprezentace“. * Příští jednání předsednictva ČAS se uskuteční 26. října 2007 v Praze.

Pořadatelé mistrovství České republiky pro rok 2008


Halové víceboje +
junioři, juniorky, dorostenci, dorostenky, žáci a žákyně v chůzi
ASK Slavia Praha, Praha-Strahov

Junioři, juniorky, dorostenci a dorostenky v hale
PSK Olymp Praha, Praha-Stromovka

Muži a ženy v hale
PSK Olymp Praha, Praha-Stromovka

Žáci a žákyně v hale
ASK Slavia Praha, Praha-Strahov

Přespolní běh
TJ Jiskra Ústí nad Orlicí ve spolupráci s TJ Jablonné nad Orlicí,
Jablonné nad Orlicí

Chůze na 50 km
MSK Dudince

Chůze na 20 km
Sportovní chůze Praha, Poděbrady

Maraton
Prague International Marathon, spol. s r. o., Praha

Běh do vrchu
SK X-AIR Ostrava, Ostravice - Lysá hora

Junioři, juniorky, dorostenci a dorostenky
Pražský atletický svaz, Praha-Strahov

Muži a ženy
Pořadatel bude určen na jednání předsednictva ČAS
konaném dne 26. října 2007

Víceboje
TJ Slavoj Stará Boleslav

Muži a ženy do 22
Pořadatel bude určen na jednání předsednictva ČAS
konaném dne 26. října 2007

Žáci a žákyně
TJ Třinecké železárny, Třinec

Silniční běh
PSK Olymp Praha, Běchovice-Praha

Družstva mužů a žen
Pořadatel bude určen na jednání předsednictva ČAS
konaném dne 26. října 2007

David Klempíř

Vytisknout