přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

23. listopadu 2011, 11:26

Horákův článek svůj stín nepřekročil…

Zveřejňujeme reakci předsedy Českého atletického svazu Karla Pilného na článek o paní Heleně Fibingerové, který vyšel v minulém týdnu v Lidových novinách.

V minulém týdnu vyšel v Lidových novinách článek s titulkem: „Fibingerová ať se do veřejného prostoru necpe…“. Rubriku s názvem Úhel pohledu si tentokrát připravil pan Jakub Horák. Důvod, proč ten pán napsal tak - z mého pohledu - brutální článek, neznám. Ale to, že jeho úhel pohledu je velmi zvláštní, bylo slyšet v atletickém prostředí ze všech možných stran. Článek vyvolal mezi mnohými atlety a funkcionáři nevoli, a to nejen kvůli evidentním lžím, které pan Horák považuje za „argumenty“, ale také a především kvůli naprosto neomaleným a urážlivým invektivám subjektivního charakteru na adresu Heleny Fibingerové. Pan Horák je člověk zřejmě velmi troufalý, který má navíc (lze usoudit z tónu a obsahu jeho článku) sám o sobě představu, že má ve všem jasno. To by asi nebylo tak hrozné, pokud by Lidové noviny nedaly panu Horákovi možnost sdělit tyto „informace“ svým čtenářům. Tím se totiž staly mediální realitou, která má, často, k realitě jako takové někdy více a někdy méně daleko. „Pohled“ pana Horáka se tak stal něčím, co by lidé, kteří se s paní Helenou Fibingerovou nikdy osobně nesetkali a její práci neznají, mohli za realitu brát. A právě proto jsem se společně s dalšími vedoucími funkcionáři Českého atletického svazu rozhodl na článek zareagovat.

Jako představitelé ČAS bychom se neradi snižovali k tomu, abychom vyvraceli evidentní  výmysly a omyly, které pan Horák uvedl na adresu Heleny Fibingerové jako soukromé osoby. Nebudeme ani reagovat na jeho výroky, týkající se konkrétních případů v souvislosti s Radou České televize, neboť spoustu Horákových „vědomostí“ vyvrací například Martina Novotná na serveru www.ceskamedia.cz (viz článek ze dne 26.11. Hloupý a nevychovaný Horák).
Ovšem vzhledem k tomu, že si pan Horák nevzal „do úst“ jen Helenu Fibingerovou, ale i naši  instituci – Český atletický svaz (a jeho manažery), nezbývá, než mu vysvětlit, že i v tomto svém sdělení pochybil. Horákův výrok: „Tuto osobu do funkce členky Rady České televize delegoval Český atletický svaz. Pokud nám tímto jeho manažeři chtěli ukázat, že atleti nemají v hlavě vůbec nic – a že nemají žádného lepšího mediálního zástupce než tuto posttotalitní vykopávku – opravdu se jim to povedlo“  totiž obsahuje další evidentní nepravdy. Takže pro vysvětlenou, pane Horáku: Paní Helenu Fibingerovou do funkce členky Rady České televize navrhl na první funkční období v roce 2001 Český olympijský výbor. Na druhé funkční období ji v roce 2005 navrhl Český atletický svaz společně s Český svazem tělesné výchovy. V Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, která členy Rady České televize volí (a to výlučně z osob, navržených  jednotlivými občanskými sdruženími), získala Helena Fibingerová ze všech navržených osob, které byly nakonec do Rady ČT zvoleny, největší podporu. Tolik fakta. Pan Horák by tudíž mohl okruh lidí, které považuje za pitomce, možná rozšířit…

Čtenářům bychom chtěli vzkázat, že si za delegací paní Fibingerové do Rady ČT Český atletický svaz stojí. Helena Fibingerová je nejen bývalá vynikající sportovkyně, ale také, podle našeho názoru a konkrétních mnohaletých zkušeností, velmi schopná a pracovitá manažerka a podnikatelka. A pokud jde o její schopnosti v činnosti Rady ČT, tak nechť o tom  svědčí i tato dvě známá fakta: Helena Fibingerová byla za členku Rady ČT zvolena již na druhé funkční období a sami členové zmíněné Rady si ji zvolili za místopředsedkyni.

Pan Horák uvádí na adresu Heleny Fibingerové: „Každý přece ví, že pokud trvaleji označujeme osoby okolo nás nějakou negativní nálepkou, patrně se jedná o naši vlastní projekci. Svůj vlastní stín – tu část osobnosti, kterou neznáme – projektujeme na lidi okolo nás a označujeme je tak.“ Nedovolujeme si na rozdíl od autora hodnotit, co je jeho vlastní projekce, nicméně – jeho článek svůj stín asi opravdu nepřekročil…

                                                                                        Ing. Karel Pilný
                                                                                         předseda ČAS