přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

19. prosince 2011, 16:28

Evropská atletika poosmé vypisuje ceny za inovaci

Aby povzbudila výzkum, vzdělávání a nové myšlenky k rozvoji sportu, zve kontinentální asociace k dalšímu ročníku soutěže v celkem pěti kategoriích. Autor, popř. autoři, vítězného příspěvku si přijdou až na 12 tisíc švýcarských franků.

Pravidelnou dvouletou soutěž (Innovation Awards 2012) vyhlásila Evropská atletika 8. prosince.Otevřena je všem, kteří by rádi přispěli k rozvoji atletiky na starém kontinentě, tedy jednotlivcům nebo týmům – vědcům, akademikům, studentům, trenérům, pořadatelům či dalším lidem.

Zúčastnit se je možné v pěti kategoriích:
1.   Trénink – očekávají se práce, které přispějí ke zlepšení práce trenérů a výkonnosti atletů, které budou obsahovat, ale nebudou se nutně omezovat na fyziologii, biomechaniku, sportovní psychilogii, sportovní lékařství a teorii přípravy.
2.   Technika – zde se předpokládá, že studie popíší vývoj a testování praktických zařízení, systému či metod, které aplikují vědecké poznatky k tomu, aby vyřešili problém související s atletikou, nebo pomohli vylepšit nějaký aspekt v atletice.
3.   Propagace – příspěvky v této kategorii mají popisovat projekty, jejichž cílem je nárůst (v jakémkoli smyslu) atleticky aktivních, zejména v cílových skupinách žen a mladých lidí, které budou obsahovat, ale nebudou se nutně omezovat na vylepšení v organizaci, marketingu, sociologii a vzdělání.
4.   Udržitelný rozvoj  –  texty v této kategorii mají popisovat projekty, které se připravují s cílem snížit ekologické dopady a naopak zvýšit udržitelnost atletických akcí či jiných aktivit souvisejících s atletikou.
5.   Volná – práce, které se nevejdou do žádné z výše uvedených "škatulek", a přesto popisují projekty, které mohou přispět atletice.

Vyhodnocení a ceny

 Odevzdané příspěvky budou vyhodnoceny odbornou porotou a vítěz (vítězové) z každé kategorie si odnesou dva tisíce švýcarských franků (CHF). Pokud splní potřebný standard, postoupí jednotliví vítězové do finálového kola, v němž bude hlavním kritériem „význam pro rozvoj atletiky“. Celkový vítěz si v něm přijde na dalších 10 000 CHF a autor či vedoucí týmu spolu s doprovodem obdrží pozvánku na slavnostní vyhlášení při podzimním Evropském konventu 2012 na Maltě.

Požadavky na soutěžní příspěvky

 Není nutné, aby přihlášený text byl před odevzdáním někde publikován. Naopak, pokud již byl někde zveřejněn, nesmí to být před 1. lednem 2011. Studie musí být odevzdána elektronicky, v angličtině, v rozsahu do 15 stran A4 (font velikosti 11, jednoduché řádkování) mimo titulní strany, ve formátu PDF a měl by obsahovat:
•   Úvod: účel a cíle popisovaného projektu a jeho vztah k rozvoji atletiky
•   Metody
•   Zjištění či výsledky
•   Diskuzi
•   Závěr
•   Doporučení
Název projektu by se měl objevit na titulní i na každé straně textu, naopak identifikace autorů nikde v samotné studii. Nebudou přijaty fotokopie nebo příspěvky jinak nesplňující výše uvedené požadavky. Tabulky, grafy, literatura mohou být v přílohách, stejně jako konkrétní články použité pro studii.

Další podmínky

V zvláštních souborech je třeba dále poslat:
•    Kontaktní údaje autora (autorů) – jméno, adresa, telefon, fax, e-mail – a kategorii, do níž se hlásí.
•    Životopis, včetně profesní kariéry autora (autorů).
•    Fotografii autora (autorů).
•    Podepsanou záruku, že práci připravil(i) pouze jmenovaný(í) autor (autoři).
•    Podepsané prohlášení, že Evropská atletika je oprávněna publikovat text jako celek nebo jeho část.

Příjem příspěvků

Příspěvky do soutěže musí být odeslány emailem a doručeny nejpozději do 31. května 2012 na adresu: 
development@european-athletics.org. Případné dotazy je možné zasílat na stejnou adresu. Další informace jsou zde, podmínky letošní soutěže (v angličtině) ke stažení zde.

Všichni účastníci soutěže obdrží informaci o vítězích cen. Výsledky a další informace budou zveřejněny na webu Evropské atletiky. Rozhodnutí poroty je konečné.

Michal Procházka

Vytisknout