přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

23. listopadu 2011, 11:26

Dubnová schůze výboru ČAS

Zpráva z dubnového jednání výboru ČAS, které se uskutečnilo dne 18. 4. 2006 v Praze na Strahově.

Předseda ČAS uvítal na jednání nového člena výboru – předsedu nově vzniklé komise mládeže Víta Ruse. * Výbor ČAS pogratuloval předsedovi metodické komise Jiřímu Šimonovi k životnímu jubileu. * Byla provedena kontrola zápisu. * Výbor vzal na vědomí delegaci rozhodčích pro EP. Dále schválil upravení diskusních fór na webu ČAS a pověřil L. Varhaníka navržením řízených diskusních fór pro rok 2006. * Výbor ČAS pověřuje O. Zvolánka účastí na VH ČSTV. * Výbor vzal na vědomí zprávu D. Molitorise o přestupech atletů a registracích cizinců v českých klubech. * Vyhodnocení VH ČAS – výbor pověřil D. Molitorise dokončením zápisu z VH a zajištěním podpisů ověřovateli zápisu. Výbor ČAS také pověřil předsedu organizační komise přípravou návrhu termínu a místa konání VH 2007. D. Molitoris dále na příští jednání výboru připraví návrh řešení úkolů, vyplývající z námětů, které zazněly na VH. * Předseda soutěžní komise L. Kňákal připraví na červnové jednání výboru ČAS návrh na změny soutěží od r. 2008. * V. Rus předloží do příštího jednání výboru návrh členů komise mládeže. * Šéftrenér ČAS Václav Fišer předložil výboru hodnocení reprezentace na HMS. Výbor ČAS oceňuje výborný výsledek Romana Šebrleho, celkové vystoupení české reprezentace hodnotí jako neúspěšné. * Šéftrenér ČAS Václav Fišer předložil hodnocení MU v chůzi. Výbor ČAS hodnotí vystoupení české chodecké reprezentace na mezistátním utkání pozitivně, zvláště oceňuje výborný výkon Lucie Pelantové. Zároveň ukládá řediteli ČAS F. Fojtovi projednat s organizátory zjištěné nedostatky, konstatované při jednání výboru. * Výbor ČAS schvaluje navrženou nominaci na SP v chůzi s tím, že případné další dodatky k nominaci proběhnou korespondenční formou. Nominační limity je možno plnit do 1. 5. 2006. * Předseda komise rozhodčích O. Opavský přednesl hodnotící zprávu o činnosti KR ČAS za rok 2005. Výbor bere tuto zprávu na vědomí. * Výbor ČAS schvaluje náměty k připomenutí 110 let atletiky a ukládá D. Molitorisovi, aby rozpracoval základní úkoly do termínů a odpovědností. * Výbor vzal na vědomí zprávu O. Opavského o MČR v chůzi na 50 km a žen i mužů na 20 km do 22ti let v Přerově. * Výbor schválil přijetí nového atletického oddílu TJ IKTUS Čaková. * Výbor ČAS vzal na vědomí zprávu F. Fojta o problémech s účastí českých klubů v letošním PMEZ.

David Klempíř

Vytisknout